[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Planá trnka jest studená a mokrá, ktož ji jie, velmi studí, a když ji mráz zabie, tehdy kašel činí. Také moč přivodí.

Psoser neb divizna neb sviece, o tom napřed de D.cizojazyčný text

Eviscuscizojazyčný text

Planý sléz neb divoký sléz, kořen, stvol i listie, květ a siemě jest dobro všem neduhóm. A má moc usušiti, ale siemě najviec. A proto shoní a zdrávo činí vše věci. Ktož kořen vaří a pie, jest spomocno proti štkavce a kameni v třieslech a přielišným mokrostem a vnitřním vředóm a zetření klúbóv. Ktož kořen vaří v octě a tiem usta promyje, bolest zubóv utišuje. Také ktož jej vaří s vodú a másla přičiní a bez chleba jie, břicho velmi měkčí a což sě v člověka stavilo, lehce vyžene. Také jest spomocen dojkám, kteráž jej vaří a pie. Také ktož jej vaří a dává kravám, přibude jim mléka. Ale druhý sléz, točíš zahradní, jest studený a mokrý na druhém stupni, a jest menší. Ktož sě jím paří, jest spomocno proti tvrdosti slezeny a játr a ženské dělohy. A ktož nohy zvaře jí promyje, přivodí zimničenóm spánie. Také ktož ji syrovú ztluče s máslem a s tiem pomaže, kterýkoli úd když včela uštne, neškodí.

Aristologiacizojazyčný text

Podražec jest horký a suchý na druhém stupni a jest dvój, dlúhý, a to jest samec, a okrúhlý, a to jest samice, a smrdie. Která žena druhého jednu dragmu vypie, zčistí dělohu od zbytečných mokrostí a přivodí čmýru a spomocna jest, když žena dietěte rodí. Okrúhlý podražec k témuž sě hodí, a však viece v dýchavičnosti se hodí a ve šťkání a v žiezni.

Prašivec neb kavián, napřed de K.cizojazyčný text

Paznehet nedvězí neb medvězí noha, o tom de M.cizojazyčný text

Polský šafrán, o tom potom de S.cizojazyčný text

Cartamus. Cirpulacizojazyčný text

Přěslička roste na roli neornéj i na vodách a má stvol dúpnatý, ostrý, plný hlízek a listí podobné sítí, ostré,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).