[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

s slonovú kostí za šest hodin, obměkčí kost, že ji mohú řezati. Neb jinú takúž věc obměkčují též.

Morské jahody, o tom napřed de J.cizojazyčný text

Malabatrumcizojazyčný text

Medunka neb rojovník, a jiní jemu dúbravník aneb dúbrava řiekají, a němž sě včely kochají, a má listie a stvol jako hluchá kopřiva. A zvlášče obveseluje dušě a posiluje mdloby srdečné a odhánie strach, jenž pocházie z pěnohorkosti a z vodokrevnosti přižené, točíš črvené. Ktož z nie flastr učiní na články, točíš na klúby údóv, spomocno jest proti té bolesti a připomáhá pametlivosti.

Mišpule neb nešpule, potom de N.cizojazyčný text

Mečík neb kosatec, o tom de K.cizojazyčný text

Melún a dýně

Melún a dýně jsú jednoho přirození, avšak dýně jest viece studená a méně mokrá nežli melún. A melún jest mokrý a studený na třetiem stupni. Přivodí moč a čistí kóži i všecko, což jest v melúnu, i s sěmenem, ktož smiesí to s múkú, čistí ženám kóži i také mužóm a činí lesknaté tváři. A ktož to pie s medovinú, přivodí tracenie bez úsilé. A ktož klade kuoži neb kuoru melúnovú na čelo, stavuje slzy, kdyžto oči komu slzie. Ale dýně tiežepožive člověk nežli melúnu. A protož jest pomocna proti horké studené nemoci a proti pěnohorkým mokrostem v žaludku.

Marunka neb lebedka, napřed de L.cizojazyčný text

Medocizojazyčný text

Med jest svým časem zdráv píti, neb prsi čistí, břich obměkčuje a hlas šlechtí, ktož jej skrovně pie na čtítrovu.

Mirracizojazyčný text

Myrra jest horká a suchá na třetiem stupni a slóve črné kadidlo. Shánie nečistotu, ran a kostí svalí a vyžene mrtvé dietě z břicha lehce a ženám čmýru přivodí. A ktož usta promyje myrrú, otctem a olejem, tvrdí dásni a zuby. A ktož jie klade na vršek vředóm, zcelejí. A ktož jí mrtvé tělo pomaže, nedá jemu trúchleti.

Menta equina. Equimentacizojazyčný text

Máta konská, o tom napřed de K.cizojazyčný text

Morellacizojazyčný text

Mrkev jest horká a mokrá na prvním stupni, zapaluje

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).