[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Burgulacizojazyčný text

Ranné kořenie aneb koření ranné, o tom psáno jest napřed mezi de Lcizojazyčný text a o šalvěji potom de S.cizojazyčný text

Rappacizojazyčný text

Řěpa jest horká na druhém stupni a mokrá na prvém a jest dvój, planá a sětá. Planá má siemě v tašviciech neb v mošničkách a roste na skalách. Domácie řěpa jest známa, nečiní odýmanie, když jest dobře vařená, přivodí smilstvo a rozmnožuje výkal, a dobré požívanie činí. Ktož vaří řěpu a tú vodú umyje údy, v kterýchž jest dna, tiší bolest. A též činí řěpa zetřená. A siemě jest pomocno proti jedu. Také ktož ji jie, čistí zrak, břicho naplňuje a činí větřenie, točíš prdenie.

Risicizojazyčný text

Rýžě jest k stvrzení, neb tvrdí břicho a jest malého požitka a rozmnožuje mužóm výkal a tiší klánie břicha.

Rosacizojazyčný text

Ruože jest studená a suchá na druhém stupni, spomocna jest žaludku a játrám a odtvořuje zatvrzenie játr a utiší bolest. A voda róžová stavuje tracenie z kalostudnosti, čistí zrak. A mnoho jiných lékarství činie z ruožě. Také olej z ruože dělají a ten jest pomocen proti hlízám z pravokrevnosti a má moc próchoditi, projíti do hlubokosti všeho života, a mokrosti, aneb mokří tělo, točíš obměkčuje suchá těla. A spomocno jest proti bolesti hlavy od slunce učiněné, a má ruože sušená býti v chladu.

Rutacizojazyčný text

Rúta jest horká a suchá na stupni prvém a jest dvoje, domácie, točíš zahradnie, a polská. Domácie surová s solí hryzena neb vařena čistí zrak, hasí smilstvo, větrnost otjímá a stavuje a zdýmanie břicha zahoní. Také ktož ji s suchými fíky a s vlaskými ořěchy hryze, spomocno jest proti jedu. Ktož ji po cibuli hryze, odhoní cibulný smrad. Také voda jejie neb miezka s strdem ostří zrak. Také ktož ji často pie, jest spomocna žaludku a vyhoní zárodětu z břicha ženám a kašel utišuje a čistí ženám čmýru. Také ktož ji na čtítrobu hryze, zahánie mrákotu a

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).