[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Pipinellacizojazyčný text

Pivner aneb bedrník, o tom napřed de B.cizojazyčný text.

Psie víno jest studené na třetiem stupni. A jest spomocno proti zapeklení slezeny a játr. Ktož pie miezku z něho, jest spomocna proti zlatennici. Také miezka jeho s otctem a s olejem róžovým přiložena na nožnú dnu, jest spomocno. Též činí kořen ztlučený a přiložený.

Gumicizojazyčný text

Pryskyřice jest horká a suchá a jest klé z dřeva, a lepšie jest bielé než žluté, a činí ránu hotovu k léčení. A protož jest dobrá k hlízám studeným, neb jě zralé činí a ruší jě. Ktož jie s ječnú múkú přičině požívá, jest pomocno těm, ješto v nich sě staví. Také která žena v sě dýmu toho skrzě zezpod nabéře, jest spomocno proti zapeklení dělohy.

Aranee speciescizojazyčný text

Paučiny neb púčiny jest horká a suchá na třetiem stupni, slečuje a svaluje rány. A protož krev stavuje, ktož ji vně přikládá.

Valerianacizojazyčný text

Paldrián anebo kozlík, o tom napřed de K.cizojazyčný text

Agrimoniacizojazyčný text

Řepíček nebo řepík neb starček má všudy vókol stvoly malé, točíš řepíčky, a ty velmi lnú k šatóm. A jest horký a suchý na druhém stupni, čistí játry a otvořuje zapeklenie. Kto, jsa stár, pie jej s mstem, čistí jemu zrak. Také ktož jej stluče s vaječným žlútkem, přičině málo stredu, a na ránu přivieže, všicku nečistotu vytiehne a střielenie ukojí. Také ktož jej s octem vaří a s bobrovým strojem a ráno pie, črvenú nemoc staví. Také ktož jej s semenem vaří a po tři dni požívá, zimnici staví. Také ktož jej s octem vaří a za horka pie, neštovice v životě zatratí. Ktož jej u vodě vaří a ráno tiem hlavu myje, prašivost a nečistotu zažene. Také s vodú vařený, ktož jej jie, bolest okolo prsí vyžene.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).