[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Camomillacizojazyčný text

Rmen jest dvój, jeden voní a druhý smrdí a ten slóve rmen žabí nebo žabí kopr. A jest rmen horký a suchý na prvém stupni. A druzí pravie, žeť jest trojí rmen, některý má bielý květ, druhý črvený květ a jest spomocen proti ustalosti, ktož ustane. Neb obměkčuje údy tvrdé a bolest utiší. A jest proti zimnici i vodokrevnosti a pěnohorkosti. A ktož se jím paří, přivodí čmýru ženám a přivodí zárodětu, točíš dietě vyžene, a moč přivodí a kámen vyhoní a pomocno jest proti žlútenici. O tom potom de Z.cizojazyčný text

Mala granatacizojazyčný text

Rajská jablka neb zrnatá jablka jsú prostředně horká a mokrá. Všecka jablka zrná jsú kysělá, ale zdravá jsú žaludku a malého požitka. A spomocna jsú zimničenóm z kalostudnosti. Také miezka z nich pomocna jest ku požívaní. Také ktož z nich prachu nadělá a na krmě naspe, nedá žádným zbytečnostem zlým do žaludka.

Barocacizojazyčný text

Rojovník neb medunka, napřed o tom de M.cizojazyčný text

Millefoliumcizojazyčný text

Řebříček jest kořen obecný, tvrdú hlízu měkčí, hojí rány a přivodí moč a spomáhá proti bolesti zubóv. Také nadievka jest z něho velmi zdravá ku prsóm a všem vnitřním bolestem.

Matricaria. Cerifigiacizojazyčný text

Řimbaba neb matrýš neb matolík jest spomocna proti úplavici ženské nemoci.

Řeřicha polská, o tom napřed de P.cizojazyčný text

Raphaus minorcizojazyčný text

Ředkev jest horká a suchá na třetím stupni, hrubého jest požití a škodí žaludku a činí říhanie. A ktož ji hryze po krmiech, měkčí břich a zdavuje v něm krmě. Ale ktož ji hryze před krměmi, pozdvíhá krmi v žaludku a činí nechut. A spomocna jest těm, ktož mají kámen. A těm, ktož mají vodné tele. A těm, ktož mají mokrosti hrubé v prsech. Ktož siemě jeho pie s octem, přivodí tracenie a moč a obměkčuje tvrdost slezeny. Také ktož ji na čtítrobu s solí hryze, dává přirozenú žádost a navracuje a nečistotu ven vyžene. Také ktož ji zkrájie a solí potrúsí a nechá tak státi, až z nie voda vyjde, ktož tu vodu procedě v uši napustí, po tři dni tiem hluchotu zaženeš.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).