[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

polož u vodě ji, několiko nocí moč a vař a pak vyždmi vodu a vař ji, až bude hustá. Také miezka jest spomocna ostrosti plic a máš to políziti pod jazyk. A kto ji pie, pomocno jest proti otokóm a bolesti prsí a játr a strupóm měchýře a bolesti ledvin. Takéť hasí žiezen.

Linumcizojazyčný text

Len jest horký na prvním stupni a od polu mokrý a suchý, nadýmá. A má takú moc jako řecké seno. A ktož jej smiesí s olejem, se strdem a s vodú, činí zralú hlízu. A když z něho flastr učiní a přičiní k němu fíkóv a přiloží na tvář, shánie pěhy bielé. Ktož jej vaří s vínem a přiloží, s kořen vřed vytiehne a umrlé dietě vyhoní.

Liliumcizojazyčný text

Lilium jest horké a mokré, spomocno jest k ranám narostiti a usušiti. Ktož kořen neb list vaří a přiloží na spáleninu, jest spomocno a hodí sě k všem ranám. Také tvrdost dělohy ženské obměkčije a přivodí ženám čmýry. Také kořen jeho vařený s olejem róžovým spomocen jest spálenině a obměkčuje dělohu a narostí vředy.

Lupěn jest jako hrách rozploščený, a druzí jemu řiekají vlaský hrách, jest horký a suchý na druhém stupni, má moc rány sušiti bez leptánie, točíš neščpí, čistí rány velmi a otvierá jě. Také hlísty umoří, ktož jej vnitř i zevnitř přijímá.

Marula et est atriplexcizojazyčný text

Lebeda neb marunka, druzí jí řiekají marulka, jest horká a suchá na druhém stupni, má list málo větčí než yzop a na vršku květ brunátný. Ktož ji vaří s vínem, spomáhá proti jedu. Také miezka se strdem a s vodú pitá čistí kalostudnost a svrab i prašivost shánie, ktož tiem život v lázni tře. Také ktož ji vaří a pie to v lázni, jest spomocno proti žlútennici a přivodí ženám čmýru. Také ktož prostře ji v domu, zahánie všecky jedovaté zvěři.

Semen linicizojazyčný text

Lněné siemě jest horké a mokré na prvém stupni,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).