[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a suchý na druhém stupni. {Proti klání v boku}marginální přípisek mladší rukou Ktož jej jie s rútú a s pepřem, pomáhá proti jedu a bolesti v bociech spomocen jest a zetření játr a žaludka. A nenie lepšieho léku proti ukušení vzteklého psa, jedno když kto prachu hořcového na všaký den jednu dragmu s jednú dragmú myrry a s dvěma uncioma rakóv přijímá.

Urticacizojazyčný text

Hluchá kopřiva jest suchá a horká, má stblo čtverohraný, točíš na čtyři hrany. A druzí jí řiekají větčí kopřiva, a má list šěrý a okrúhlý. Otvoří zamčenie játr a slezeny a čistí plíce a prsi skrzě vychŕkanie a přivodí ženám čmýru. Ktož vaří ji s semenem a se strdí, spomocna jest proti vředóm plicním a proti dýchavici a proti kašlání. A ktož k ní přičiní kořen kosatcový, čistí divně prsi, a jeho miezka zrak ostří a slyšenie přivodí. Také ktož ji s octem vaří bez soli a jie, všicku lepkost s žaludka vyžene a červy v něm umoří, ješto sě rodie od nezralého ovoce. Také ztlučena s solí a s vaječným žlútkem a s slepičím sádlem, a tiem sě v lázni zetře, veškeren svrab zcelé a strupy spadnú a život bude zdráv.

Piracizojazyčný text

Hrušky jsú studené a suché a jsú rozličné, jedny sadové a druhé plané, a ty ješče sě dělé, neb jsú rozličné, a všecky hrušky tvrdie člověka, a najviec plané. Ktož jě jie po krmiech, buďto vařené neb syrové, stlačie jiné krmě a tak pomocny jsú k požívaní. Ale před krměmi krmě tvrdí a škodie. A rosa z hrušek léčí črvenú nemoc kalostudnú. Ktož jě vaří v dešťové vodě a flastr klade na zřiedlo, zadržuje tracení žaludka. Ktož jich mnoho jie, činie třevnú dnu. A proto někeří pijí víno po hruškách. Také v kterém domu hrušky jsú, žena těžcě rodí dietě. Neb sužují ženský vateň. To die mistr Diaskorides.

Spinargiacizojazyčný text

Hotovec neb broskev neb hotovka jest větčie moci než manholt a jest v něm mokrost, ješto rozpúštie neb obměkčuje tvrdost v břiše a lepce

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).