[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Filixcizojazyčný text

Kapratie, někteří jemu řešeták řiekají, roste při lesiech na skalních miestech a nejmá stvolu ani květu ani ovoce, jediné toliko listie jako křídlo neb pero pštrosové. Kořen má črný a hodí sě mastem a jest přieliš vysušitedlné motci, bez leptánie myje, posiluje a zahubuje červy. Ktož ji pie s medovinú, umořuje zárodek dietěte a umrlé děti vyhoní. Jest druhé kořenie, k tomu maje list podobný, kořen črvený a dlúhý, umořuje a vyhánie hlísty a nedá počieti dietěte a mrtví zárodek. A toho neslušie ženám praviti, a zvlášče, jenž své lože přestupují.

Thuscizojazyčný text

Kadidlo bielé jest horké na třetiem stupni a jest klé nebo pryskeřice dřeva a jest čtvero a stvrzuje a leptavé a masem narostí hluboko, vředy a rány slečuje, ktož jej pí, spomáhá proti plvání krve a stavuje krev, smutek zahánie a památlivost přivodí. A ktož ho mnoho požívá anebo přijímá, přivodí vášněnie.

Kost z jelenieho srdce neb jelenie kost napřed decizojazyčný text J.

Bursa pastoriscizojazyčný text

Kokočka neb kokoška neb hluchá kopřiva potom de L.cizojazyčný text

Kopřiva hluchá neb hluchá kopřiva napřed de H.cizojazyčný text

Portulaca. Andagocizojazyčný text

Kuřěcí nožka neb psí pysk jest horká na třetiem stupni a mokrá na druhém stupni a hodí sě jiesti vařená i syrová proti otoku žaludka a proti vředóm v drobiech a proti přielišné čmýře ženské a jest předobrá krmě zimnici majícím z kalostudnosti. Zvař kuřecí nóžku a slívy u vodě a jez to nemocný a pí tu vodu. A ktož ji rozžije, ktož má laskominy nebo luskominy, shánie laskominy.

Caviascizojazyčný text

Kavián neb kaviáš neb gavián neb prašivec jest horký a suchý na druhým stupni a jest obecně na polech, má hlavičky a zelený přieliš a mnoho hodí sě proti prašivosti a má moc spustiti, rozpustiti a učistiti svrab, když kořenem potře toho miesta, najprv kořen ztluka. Též jeho voda činí. Také ktož tu vodu nebo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).