[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zapaluje k smilstvu a přivodí moč a čmýru ženám. A siemě pité spomocno jest ku početí dietěte.

Papavercizojazyčný text

Mák jest dvój, črný a bielý. Bielý jest studený a mokrý. Ale studený a suchý jest črný. A obój činí spánie, avšak viece bielý, neb druhý jest smrtedlný. Ktož bielý jie se strdí neb zetře a [u]text doplněný editorem pečeným jablku jie, přivodí sen. A proto dávají jeho prach s mlékem pro spánie, když údové bolejí. A ktož prach sěmene makového s olejem róžovým smiesí a maže chřbetinu, spomocno jest. A tento mák neškodí, ale morský škodí. A miezka s máku neb klé, kterýž nalézají v bielých makoviciech, má velikú moc přivésti spánie, ktož je vně přikládá, a jest studené na čvrtém stupni. A ktož to klé chce přiložiti, musí jej prvé namočiti v makovém neb v mandlovém mléce. A nejmá toho přikládati v zúfalé nemoci, neb úd umořuje. Také ktož mák ztluče s jeho mlékem a s ovesnú múkú a navaří varmuže, a ta jest velmi spomocna nemocnému, ješto spáti nemóž. Také ktož jej s vínem ztluče a na hlavu vieže, vše střélenie v hlavě tiší. Také ktož makového mléka na čtítrobu vypie čieši, za tři dni k smilstvu žádosti nebude mieti.

Lactacizojazyčný text

Mléč nebo mléčie jest studené a suché na třetiem stupni, tvrdí člověka a studí, ale zdráv jest žaludku, vařené, ktož je jie, ktož vodu z něho pie s vínem, tvrdí břicho a oddutie z břicha aneb s žaludka odhánie.

Sapo. Smigna.cizojazyčný text

Mýdlo jest horké a suché, činí zralú hlízu, ktož jím pomyje na hlízu, a jest mýdlo rozličné, benátské a české.

Serpillumcizojazyčný text

Mateřie dúška jest horká a suchá, a jest dvoje, zahradní a planá, a má list drobný a vuoni jako majorána a mnozí jie požívají v krmiech, neb rozpúštie a přivodí moč a čmýru ženám a spomáhá proti bolesti břicha a zetření údóv, a zvlášče myšky. Ktož ji vaří, hodí sě proti jedu a tracení. A ktož z nie flastr učiní, jest proti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).