[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

miezku pie, jest dobra proti trudovatnosti z vodokrevu a ku prsóm hodí sě dobřě.

Valeriana. Fucizojazyčný text

Kozlík jest paldrián a kořen přivodí moč a čmýru ženám a jest proti bolesti v bociech. A tiem obyčejem roste jako mladá anjelika. A když jej kočka zhryze, počne bez kocúra.

Urticacizojazyčný text

Kopřiva jest horká a suchá a jest dvoje, jedno jest ostřejšie a črnějšie, majíc širšie listie a siemě většie. Druhá nemá tak širokého listie, ale jest ostrá, točíš žhavá, a má drobné siemě a listie, čistě lepce mokrosti skrze vychŕkanie a hýbí k smilstvu a dělají jě s stredem a jsú pomocni proti dýchavici. Ktož listie přivieže na vyšlú dělohu ženám, navrátí ji zasě. A olej kopřivný obměkčuje. Menšie kopřiva vařená s octem, ktož ji s solí jie, všichnu zsinalost v žaludku učistí a červy umoří, jenž velmi žaludku škodie a rodie sě z ovoce nezralého. Také ktož ji s solí ztluče a žlútky vaječnými a s sádlem kapúnovým a tiem život chrastavý maže po tři dni, zcelé.

Lactucacizojazyčný text

Locika jest studená a mokrá a jest dvoje, zahradná a polná, a to jest hrubějšie zahradní, studí břicho a činí spánie a přivodí sen a rozmnožuje mléko. A vařená neb syrová. A proto jest pomocná kalostudným a zimničenóm a činí dobrú krev. Ale kto přieliš jie požívá, kazí zrak. A siemě s vaječným bielkem přivodí spánie. Také ktož ji s octem hryze, žádost smilstva hasí.

Atriplexcizojazyčný text

Lebeda studená na prvém stupni a mokrá na druhém stupni. Ktož ji vaří a jie, břicho obměkčuje. Ktož z surové flastr učiní neb z vařené, rozruší hlízu. Ktož siemě jejie s teplú vodú pie, činí silné tracenie. A jest troje lebeda, kterážto jest horká a suchá na třetiem stupni. První má list podobný k basilikonovi, ratolesti neb větvie hlízovaté a na čtyři hrana květ črvený. Druhá jest podobná polejovi, vóní i listem. A třetie jest podobná ku polské rútě. A když kto pie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).