[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zrak a přivodí moč a čmýru ženám a kámen v třieslech rozespe. A pomáhá proti studenosti dělozě ženské a stavuje tok břicha a proti vředóm vnitřním jest hoden. Též činí kóra muškátová jako květ. A ktož ho s vínem požívá, srdce posiluje, ješto jest v túžení milovném mdlo aneb pro úraz. Ktož jej na čtítrobu hryze, krev dobrú zarozuje a krásnú. Také ktož ráno muškát hryze, srdce sílí a mdlobu odžene. Také ktož jej ráno s solí hryze, smutné srdce posílí a utěší. Také žádnému smradu nedá v hlavu jíti, ale mocně odžene.

Centum capita. Iringos idemcizojazyčný text

Máčka má stvol tvrdý a ostrý, hlavičky podobné k hvězdám, střihánie dlúhé a jest studená a suchá a listie jejie spomocno jest hlízám kalostudným a jiným horkým a na oči viečku.

Amygdalacizojazyčný text

Mandla – znamenaj, že dvoje jsú mandly, hořké a sladké. Sladké sě hodí jiesti, ktož je jie i s koží, zatvrzují hrtany, ale suché lepšie jsú žaludku a přispařují mužóm výkalu, latině slóve spermacizojazyčný text. Mandly trpké aneb hořké spomocny jsú k vychrkání lepké mokrosti z prsí a z plic. A spomáhají žebrním bolestem, v slezeně a v třieslech. Ktož jich snie pět, den postní bránie sě jemu opiti.

Mužík. Algorica idem. Felmoncizojazyčný text

Mandragora neb mužíček jest studený na třetiem stupni, od polu suchý. A jest dvój, točíš samec a samička, a mají list jako locika, ale samček má širšie a bělejšie a jabléčka větčí než samička. A lidnové, točíš laikové, nakrojují kořeny jejie ku podobenství člověka, doniž jsú aneb jest kořen mladý, a zasě do země vsadie, a tak roste a má motc tvrditi, ustuditi a činí spánie, ale bolest v hlavě velikú přivodí, ktož ho mnoho požívá. A protož lékaři, ješto řeží člověka, dávají ten nápoj, aby nečil řezání. Ktož kořen vaří

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).