[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

slzy očí zbuzuje a stavuje krev a pomocen jest k črvené nemoci.

Citrulluscizojazyčný text

Křivá tykev má kořen bielý a miezka i ovoce jejie jest horké na druhým stupni a suché na třetiem stupni, shřievá žaludek, ktož kořen ztluče a pomaže tiem, čistí svrab a prašivost. A kořene kóžě čistí kalostudnost a vodokrev, a protož jest dobrá vodné tele umořiti. A potom de T.cizojazyčný text

Condisis. Carendulacizojazyčný text

Kýchavka jest horká a suchá na třetiem stupni a jest dvoje, bielá a črná. Bielá má listie žilovaté jako jitrocěl, pošinulé k černosti, a stblo na čtyři prsty hlízovaté, kořen dlúhý jako cibule a od toho kořene mnoho kořénkóv sě púštie. Ale črná kýchavka má kořen jako bielá kýchavka, ale listie má zelenějšie, ale většie, střihané a ostré stblo malé. Črná slóve svatého Ducha kořenie a květ má bielý a miesto ovocě má hrozen a kořen berú bez nie a roste na horách a obój obměkčuje, a bielý zvlášče vodokrev. Ale črný pěnohorku stavují. A když roste při vinném kořenu, tehda víno toho kmenu přijme moc obměkčenie. A ktož jej pověsí do vína na nitce, činí víno k obměkčení člověka. Ale bílá kýchavka přivodí tracení a přivodí vodokrev. Ale črná toho nečiní, jedinké, žeť obměkčuje pěnohorku a pomáhá proti padúcnici a bolesti článkóv a dně, ale suchým lidem neslušie jie dáti. A s múdrostí sluší jie píti. Napřěd de angelica, de A.cizojazyčný text

Gallus et gallinacizojazyčný text

Kokot neb kohút a slepice posilují lidské letory. Ale starého kokota jícha obměkčuje, ale musí ji dobřě vařiti. Ktož živého kokota rozpoltí aneb rozedře a přiloží na jedovaté miesto, spomáhá, když pavúk koho uštne neb ukúsne neb jiná věc jedovatá.

Maratrumcizojazyčný text

Kopr vlaský jest horký a suchý na třetiem stupni, projímavý, přivodí mléko a rozmnožuje a pomocen jest proti vodě, jenž teče do očí. Přivodí moč a čmýru ženám.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).