[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ktož je jie, nadýmá a obměkčuje a utišuje bolest a jest též moci jako seno řecké. Ktož je smočí a pie, jest spomocno proti kašlání těžkému.

Tapsus barbatuscizojazyčný text

Ličidlo jest psoser nebo divizna. O tom napřed de D.cizojazyčný text

Carvicizojazyčný text

Luční kmín anebo kmín luční, o tom de K.cizojazyčný text

Stercoracizojazyčný text

Lajno neb trus, všeliké lajno horké jest, rozpúštie bolest a přitahuje talov.

Primo caniscizojazyčný text

Lajno psie, ješto jie kosti bielé, suší rány a nežity a vřed v hrdle, když k němu přičiníš strdu a pomažeš hrtanu.

Stercus caprecizojazyčný text

Kozie lajno spomáhá hlízám na kolenú a bolestem přěhrbním. A kto jej pie, stavuje žlútennici.

Stercus boviscizojazyčný text

Volové lajno spomáhá proti uštnutí včelnému. A ktož flastr učiní z něho, divně spomáhá proti vodnému teleti.

Stercus columbicizojazyčný text

Holubí lajno jest horčejšie než jiná, protož s horčicí flastr učiněný spomáhá proti nožnému křeči studenému.

Stercus galli aut gallinecizojazyčný text

Kokotie neb slepičie lajno jest holubiemu podobné v moci, ale nenie tak horké.

Stercus muriscizojazyčný text

Myšie lajno, točíš pižmové, spomocno jest, komu vlasy pršie.

Stercus vaccecizojazyčný text

Kravie lajno nové nebo shřěté v listí v lecjakém, spomocno jest proti hlízám.

Stercus passeriscizojazyčný text

Vrabčie lajno zetřené a pité jest pomocno, v komu sě staví.

Branca ursinacizojazyčný text

Medvězí paznehet jest horký a suchý, činí skóro celenie a lehčí bolest a otvierá. A proto z něho činie flastr k studeným hlízám.

Bletacizojazyčný text

Manholt jest dvój, točíš bielý a črný, rozpúštie a vyhánie zbytky škodlivé z hlavy. Ale ktož ho mnoho požívá, škodie žaludku. Ktož miezku vezme z něho a stred a napustí do nosu, čistí mozk a nos. Ktož hlavu jím myje, hnidy zmoří a spomáhá proti bolesti uší.

Menšie ožanka rodie sě na skalí a větší ožanka de O.cizojazyčný text

Muscatumcizojazyčný text

Muškát jest horký a suchý na třetiem stupni a lepší jest črvený, tvrdí břicho, zachutnavají, […]text doplněný editorem[64]v rukopisu část řádku ponechána volnáčiní žaludek a spomáhá požívaní a mdlobu žaludka a játr a větrnost vyhánie z břicha. A ktož jej vaří, divně spomáhá zastuzení žaludka, játrám a drobóm.

Maciscizojazyčný text

Muškátový květ jest téhož přirození. Spomocen jest žaludku a játrám a vysušuje mokrosti a čistí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).