[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

miezku, přivodí pot a suší všecko tělo. A ktož z nie flastr učiní na dnu na nožní, spomáhá velmi. A která žena ji pie, přivodí čmýru jim. A to jest spomocna trudovatým. O tom hned potom de L.cizojazyčný text

Bursa pastoriscizojazyčný text

Kokočka roste tiem obyčejem jako horčice na drahách i v obilí i na úlehlech, jmá jako klínky na stvole svrchu široké, ot stvolu úzké, v nichž jest malé siemečko. Ktož ji s kořením klade do pomyj, kteráž svině ty pomyje pie, žádná nemievá ječného zrna. A také ktož kořen rozžije a drží v ustech, všecky neštovice v očí rozpustí. Také ktož ji na ránu spuolu zvieže, krev stavuje. Také ktož ji do třevíc naklade a chodí na tom, bolest z zubóv vyhánie. Také ktož ji rozžije a po tři dni v ustech drží po jedení a po pití, bělmo sžene každé z oka. A druzí řiekají jie kokočka a někteří žabie třévce, ale to zlé. A slóve také psí řeřicha.

Lappacium acutum. Bardanacizojazyčný text

Lupenie hořké má list široký a veliký a jest studené a mokré na druhém stupni, žiezen a život mokří, točíš ho měkčí.

Kořenie ranné jest horké na prvém stupni a suché na druhém a hodí se k ohni, hotové jest k ohni jako trstiny a jmá stvol dlúhý a tvrdý a přiemý, listie veliké, střihané pěti neb šesti střihami, otvierá játry a posiluje jich. A listie jeho s vepřovým sádlem ztlučené zalečuje vředy nebo nežity.

Artiplexcizojazyčný text

Lebeda bielá jest horká a suchá na třetiem stupni jako dřevo etccizojazyčný text.

Lenisticumcizojazyčný text

Libček jest horký a suchý a jest dvój, ktož jej s vínem vaří, jest proti zatvrzení slezeny a játr a žaludka, jiní řiekají jemu opich. O tom napřed de O.cizojazyčný text

Liquiriciumcizojazyčný text

Lekořice neb skořice jest vlažná a studená, má črvený květ a siemě ostré, kořen jest sladký. Takto miezku z lekořicě činie. Zetři listie i stvol aneb

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).