[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

smrad dechu, točíš dýchanie. O tom de O.cizojazyčný text

Nux duplexcizojazyčný text

Ořěch jest rozličen, avšak tuto o dvú ořěchú chci psáti, točíš o vlaském i o léskovým. A vlaský ořěch viece zahřievá a léskový rozpúštie. Ktož ořěch jie, činí těžko v žaludku a přivodí pěnohorku a kašel činí, ktož jej s rútú a s fíky jie, spomáhají proti jedu a nedadie jedu k srdci. Ktož stluče ořěch s kožú, jakžto jest, a přivieže na pupek, othánie zdýmaní. Ktož kóru ořechovú spálí a činí olejem a tiem maže, činí dětem pěkné vlasy. A spomóž vlasóm na lysině rósti. Také ktož vlaský ořěch snie na čtítrobu s rútú, jest spomocno proti všelikému jedu. Také ořěch, čímž jest starší, tiem viece oleje dá. A ktož ořech jie před jédlem, jest spomocno viece nežli po jédlu. Také po rybách slušie ořěch jiesti a po masu sýr. Ktož chce ořechy sušiti, učiň lésu z prútie a vklaď ořěchy na ni, a pak oheň pod ní zaněť, a tak dlúho jej suš, ažť dobřě uschnú. A potom jej rozlupuj a jádra klaď do nádob, ať k nim nemóž vietr. A ti ořeši dadie čistý olej, ale méně než noví, vylupovaní.

Quercula maiorcizojazyčný text

Ožanka jest dvoje, točíš větčie a menšie. Ožanka menší roste na skálí a má drobné střihané listie podobné dubovému listu, trpké chuti a črvený květ, a jest horká a suchá na třetiem stupni a projímavá, hýbá ženám čmýrú a zárodu s břicha vyhoní a divně sě hodí proti čr nemoci. Ale větčie ožanka má stvol a list delší než menšie ožanka. Ktož z obú z nich prach učiní a s svaté Mářie slzy smiesí se strdem, jest dobro proti kameni.

Citrulluscizojazyčný text

Oharek jest téhož pokolenie jako dýně a jest malá dyňka, jest studená a mokrá viec než tykev. Ktož jej jie, činí mokrosti a lepké v žilách a činí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).