[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

měkčí, neb jest projímavá a próchodná a čistí ženám čmýru.

Menta equinacizojazyčný text

Konská máta jest také řečena kobylé máta, a jest horká a suchá, a ten tu moc jako balšán má. Napřed de Bcizojazyčný text.

Kokotie háce neb hácě kokotie – napřed de H.cizojazyčný text

Calcar militiscizojazyčný text

Kozie bradka neb stračie nožka jest projímavá a moč přivodí a roste týmž obyčejem jako horčice, v obilí, jedno že má květ modrý jako mnichovú kapičku.

Asa fetidacizojazyčný text

Kopr žabí jest horký a suchý na prvním stupni, a jest trój. A móž jej po květu rozeznati, neb jeden má bielý květ, druhý črvený a velmi jest pomocen proti ustalosti, neb když člověk ustane, obměkčuje tvrdé údy a menší bolest. A najviece sě hodí proti pěnohorké a vodokrevné zimnici. A která sě žena v něm paří, přivodí čmýru a na porodu dietě vyžene, moč přivodí a kámen vyžene z člověka. A spomocen jest proti zlatennici. A druzí jemu řiekají rmen žabí.

Acaricumcizojazyčný text

Kopřivné siemě jest horké a suché přieliš, jest spomocno proti kašli studenému a činí vychŕkaní vozkróv. A rozpúštie nadýmaní břicha a dnu třevnú.

Capanumcizojazyčný text

Konopie neb sěmenec de S.cizojazyčný text

Kopytlník

Kopytlník jest horký a suchý na třetiem stupni, má okrúhlé listie a dobře vonie, otvierá zapeklenie játr a slezeny a ledvie, posiluje i mechýř, kto jej klade v mest za dva měsíce a procedí a dá tomu, ktož vodné tele má neb zlatennici, velikú pomoc dává. Aneb u víno kladú, nenie li mstu.

Carvicizojazyčný text

Kmín sladký neb anýz de A.cizojazyčný text

Kmín luční jest suchý a horký na třetiem stupni, přivodí moč a vyhánie větrnost z člověka a požívanie posiluje a žádost jedení činí.

Kastaneacizojazyčný text

Kaštana jest ovoce z kaštanového dřěva studeného a suchého přirození, toť jest letory, latíně complexiocizojazyčný text,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).