[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Mala macianacizojazyčný text

Jablka planá jsú studená a suchá, stavují tracení a črvenú nemoc.

Iris. Gladiolus. Yliricacizojazyčný text

Kosatec jest roličný toliko listem a kořenem, neb jeden má bielý květ a kořen dlúhý. Druhý má modrý květ a kořen tvrdý, oblý a hlízovatý. Třetí má žlutý květ, kořen hlízovaný červený, a tomu řiekají mečík, a jest horek a suchý a dobré vuoně na třetiem stupni. Ktož jej vaří, přivodí moč a pomocen jest proti bolesti bokóv, plic, játr a zdýmaní klúbkóv, torsionibus nervorumcizojazyčný text, obměkčuje tvrdost slezeny, a to činí kořen, a ne listie. Také ktož kořen zvaří a usta tiem promyje, bolest zubóv utiší. Také ktož zvaří listie u víně a klade na hlízy vodokrevné, spomocno jest, tak čistě a zralo činie. A plvánie pozdvihují z prsí a lekují zdýmanie u břiše, ktož pie sedm dragmy s jeho vody s vodú medovú, čistí ozkřivici hrubú, točíš vodokrev a kalostudnost a čistú žlutú vodu, točíš moč, ale přivodí člověku smutek.

Zizaniacizojazyčný text

Kúkol jest horek na prvním stupni a suchý na druhém. A ten kúkol, který v pšenici roste, má moc z kořen vyvrátiti vředy zlé, když k němu přičiní kořen chřenový a soli a učiní flastr s toho, přičiniec lajno holubie a vína k němu, o tváři hlízy. A když přičiníš k němu octa a síry, ukrocuje zlý svrab jedovatý.

Corona regiacizojazyčný text

Komonice neb koruna králeva má malé listie okrúhlé a malé siemě žluté barvy v malých struciech, jest mokrá a horká v prvním stupni, dobré vuoně, posiluje požívanie a větřenie břicha a zapeklenie vyhánie. A když siemě v krmě kladú, dobřě vuonějí.

Radix s. Petricizojazyčný text

Kus diáblóv neb svatého Petra kořenie jest horký a suchý, má moc shřievati, vytenčiti, vyčistiti a

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).