[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Iuniperiumcizojazyčný text

Jalovec jest horek a such na třetiem stupni a má moc obměkčiti a požiti. Také jest proti toku břicha, točíš sračcě. Také nedá zlému smradu v hlavu vjíti. Ktož ho zaraně požívá, ani mu zlé pití móž uškoditi. Takéť čistí žaludek i oči. Také z toho dřeva oleje dělají, ješto jest pomocno proti čvrtého dne zimnici, když jeho dá III dragmy aneb dvě. Také proti padúcí nemoci maží tiem olejem chřebtové kosti. Ktož kuřavu činí těmi jahodami, vyhání jedy a hmyzáky. A jest dobr dým žaludku, neb tvrdí. Také ktož jej v pití požívá, spomocno jest proti bolesti prsí, kašlovi, otoky a zdýmanie a jed vyhoní. A má na každé jitro přijieti devět neb XI zrn a jest spomocno proti staré reumě a rozom ostří a vtipné činí činy, mozk posiluje, zrak jasen činí a hlas šlechtí. Také proti kamenu, vietr zadkem vyhoní z člověka, prsi čistí, dobré požívaní činí.

Miliumcizojazyčný text

Jáhly jsú studené na prvním stupni a jsú dvoje, jedny mají malé zrno a ostré, z kteréhožto muož sě kožka sedřieti. A druhé jsú také, ale nemóž sě ot nich kožka slúpiti a činie tvrdost břicha a nesnadně jich požiti, ktož jě o sobě samy jie. Neb jako smóla v člověku ležie, leč by jich čím mastným polepšil, protož mdlí jich, ani ranění, ani nemocní jěz.

Milium soliscizojazyčný text

Jahody morské, a rostú v Indii a mají list nad vodú bez kořene a jsú dobré vóně a ješto to motčí jako nardus a kladú jej v rúcha a nezetlejí. A také velmi přivodí moč.

Galangacizojazyčný text

Kalkan jest kořen z perské vlasti, horký a suchý na třetiem stupni, požívá, což v žaludku nalezne, ktož ho požívá, otok menší, ktož flastr učiní z něho, s miezkú pelyňkovú umořuje črvy dětem. Také ktož jej v ustech má a krev púštie, jedno zlá krev vyteče.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).