[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a má špičku jako žalud. A protož spomocni jsú k črvené nemoci a k čmýřě a proti plvání se krví. Jiné o témž nalezneš tu, kdež jest psáno o žaludu, decizojazyčný text Ž.

Krvavník nebo celidon napřěd de C.cizojazyčný text

Maratrum vel ciminumcizojazyčný text

Kmín vlaský jest horký a suchý na třetiem stupni, přivodí moč a vyhánie větrnost z břicha a kámen z třiesla a z měchýře, nadýmanie a hryzení břicha. A ktož sěmene požívá s otctem , spomocno jest proti štkavce a vysušuje mokrosti ve lbu neb lebné a zrak čistí. A ktož prachu jeho požívá s balšánem a šalvějí, posiluje požívanie v žaludku a v játrách.

Coctanacizojazyčný text

Kutny jsú studené a suché, mají moc posíliti a stvrditi žaludek, a protož tak, neb obměkčenie břicha tvrdie a žaludka. A také nedadie parám škodlivým vzchoditi do hlavy, kteréžto páry nebo pára velmi škodí hlavě i očima. Také kto ji na tčítrobu jie, tvrdie břicho, tracenie a sračku stavují a moč přivodie. Ale ktož jich požívá po krmiech, zřiedlo nebo usta žaludková posilují a krmě stlačují. A proto po obědě jedené obměkčují. Ale na čtítrobu neslušie jich jiesti, a mnozí kdúle kutnám řiekají.

Coriandrumcizojazyčný text

Koriandr neb goliandr jest horký a suchý na třetiem stupni, ktož zrna jeho jie, smucují rozum a nakažují. A ktož jej směšují se strdí neb s uvadlými fíky aneb s řeckým vínem, spomáhá proti otoku vajec nádobí. Ale druzí pravie, že jest koriandr studený. Neb flastr z něho učiněný a z chleba jest spomocno proti bolesti těžké v hlavě. A ktož je přičiní k jedu, jest jed a trávenie nedá páry vstúpiti do hlavy. Krev stavuje zelený.

Koralluscizojazyčný text

Korál kámen nalézají v moři a jest dvój, točíš črvený a bielý, a studený a suchý na druhém stupni. Prach jeho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).