[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ficcuscizojazyčný text

Fík jest such na prvém stupni, obměkčuje a činí zralú hlízu. A jsú dvojí fíkové: jedni zahradní a ti druzí planí, obměkčují břicho a jsú zdrávi dýchavičným lidem. Také jsú spomocni hrtanu a cievce plicné a měchýři, ktož jě s ysopem vaří, čistí prsi. Také ktož jej vaří s kosatcem a s nehašeným vápnem neb s salnitrem a učiní z toho flastr a přičiní na tvrdú hlízu. Také kto jej vaří s horčicí a s vínem a zetře to s pelyňkem a s ječnú múkú a učiní flastr a položí na břicho, ktož má vodné tele, umenší oddýmaní. Také s rútú jsú spomocni proti jedu.

Plantagocizojazyčný text

Jitrocěl neb skorocěl neb ránocěl jest studený a suchý na třetiem stupni a jest dvój, točíš menší a větčí, a má široké listie jako zelé, ale menší má menšie listí. Ktož jej ztluče se strdí, spomáhá vředóm a ranám zasmrazeným a nečistým. Také vařený s solí, ktož jej jie, spomáhá vnitřním nežitóm a červené nemoci. Ktož z něho flastr učiní, stavuje krev. A kořen jest dobr proti bolesti zubóv, když jej rozžije. Ale menšieho jitrocělu miezku ktož s vlnú přiloží na vředy ledví, jest spomocno. Také ktož jej s sádlem vaří a jie, dobré požívanie činí.

Cornu cervicizojazyčný text

Jelení roh, ktož jej spálí a zmyje, spomocen jest vnitřním vředóm a črvené nemoci a zlatennici.

Ordeumcizojazyčný text

Ječmen jest studený a suchý, ktož jej vaří u vodě, ta voda zadržuje horkost a spomáhá ostrostí cievce plicné a vředóm plicním. A ktož přičiní ho k seměni lněnému a k řečskému senu a k rútě, spomáhá mokrostem vaječným v múdu. A ta voda ječná ptisana slóve a jest zdráva nemocným a ktož zimnici mají.

Os cervicizojazyčný text

Jelení kost s srdce jest studená a suchá a v srdci jeleniem ji nalézají, čistí krev, posiluje srdcě a spomocna jest proti bolesti hlavné.

Peucedanumcizojazyčný text

Jelenie koření jest horké a suché na třetiem stupni. Má kořen črný a stvol zšlechtilý. A druhý má kořen bílý, chlupatý svrchu, protivné vóně a roste v zástění. Ktož ten

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).