Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[21v]číslo strany rukopisuna mě[187]na mě] me lat., adversus me var., nynie okľúčili sú mě, oči svoji upřěli sú snížiti v zeḿu. Ps16,12 Přijěli sú mě jako lev hotov ku přieboju a jako ščeně[188]ščeně] ſcenye rkp., -z- nadepsáno korektorem lvové, bydle u pelešiech. Ps16,13 Vstaň, hospodine, přědejdi jej[189] jej] giei rkp. + et lat., potlač jej[190]jej] giey rkp., vyprosť dušu mú ot nemilostivého a[191]a] navíc oproti lat. ot rozľúcenie tvého[192]ot rozľúcenie tvého] frameam meam lat. Ps16,14 ot nepřátel ruky tvé. Hospodine, ot mála z země rozděl jě v životě jich, ot zachovaných[193]ot zachovaných] + tuis lat. naplněno jest[194]jest] gieſt rkp. břicho jich. Nasyceni sú synóv i ostavili sú ostatky své menším svým. Ps16,15 Ale já u pravdě zjěv́u sě obličěju tvému, nasycu sě, když zjěví sě chvála má[195]má] tua lat..

XVII.[196]XVII.] připsáno na okraji

Ps17,1[197]verš nepřeložen Ps17,2 Milovati tě budu[198]budu] bude rkp., hospodine, sílo má. Ps17,3 Hospodin tvrdost má a útočišče[199]útočišče] utocziſczie rkp. mé a zprostitel mój. Bóh mój spomocník mój a úfati budu veň. Obráncě mój a roh[200]roh] boh rkp. zdravie mého a příjemcě[201]příjemcě] prſigiemcie rkp. mój. Ps17,4 Chvále vzovu hospodina a ot nepřátel mých zdráv budu. Ps17,5 Obklúčily sú mě bolesti smrtelné a rúčie[202]rúčie] rucie rkp. zlosti[203]rúčie zlosti] torrentes iniquitatis zamútily sú mě. Ps17,6 Bolesti pekelné okľúčily sú mě, [22r]číslo strany rukopisuobtiežila sú mě osidla smrti. Ps17,7 V zámutcě mém vzýval sem hospodina a k bohu mému volal sem. I uslyšal[204]uslyšal] následuje mě, později však škrtnuto z chrámu svého svatého hlas mój a volánie mé v obezřeňú jeho vešlo v uši jeho. Ps17,8 Hnula sě jest i střásla[205]střásla] ſtrſala rkp., -ſ- nadepsáno korektorem sě země a[206]a] navíc oproti lat., + et var. základi hór zamúceni sú i hnuli sú sě, nebo hněval sě jim. Ps17,9 Všel dým[207]dým] emendováno mladší rukou, snad z pův. „gym“ v hněvě jeho a oheň ot obličěje jeho plápolal, žeřěvie rozsoplo sě ot něho. Ps17,10 Nakloniv[208]Nakloniv] Inclinavit lat. nebesa i sstúpil jest a mrákava pod[209]pod] po rkp., -d- nadepsáno mladší rukou nohami jeho. Ps17,11 I všel nad cherubín i létal[210]létal] volavit lat. jest[211]jest] gieſt rkp., létal[212]létal] volavit lat. nad perutí větróv. Ps17,12 I uložil tmy tajemnicu svú, v okľúčeňú[213]okľúčeňú] okliuceniu rkp., -z- nadepsáno korektorem jeho stan jeho, temná voda v oblaciech povětří. Ps17,13 Pro blýskanie v obezřěňú jeho oblaci přišli sú, búřě a žeřevie ohenné[214]ohenné] ohnne rkp., -e- nadepsáno korektorem. Ps17,14 I vzezvučal hospodin z nebe a Najvyšší dal hlas svój, búřě a žeřevie ohenné. Ps17,15 I poslal střěly své i rozprášil jě, blýskanie rozmnožil i zamútil[215]zamútil] zamutiel rkp. jě. Ps17,16 I zjěvily sú sě studnicě vód i zjěvena sú založenie světa

X
187na mě] me lat., adversus me var.
188ščeně] ſcenye rkp., -z- nadepsáno korektorem
189 jej] giei rkp. + et lat.
190jej] giey rkp.
191a] navíc oproti lat.
192ot rozľúcenie tvého] frameam meam lat.
193ot zachovaných] + tuis lat.
194jest] gieſt rkp.
195má] tua lat.
196XVII.] připsáno na okraji
197verš nepřeložen
198budu] bude rkp.
199útočišče] utocziſczie rkp.
200roh] boh rkp.
201příjemcě] prſigiemcie rkp.
202rúčie] rucie rkp.
203rúčie zlosti] torrentes iniquitatis
204uslyšal] následuje mě, později však škrtnuto
205střásla] ſtrſala rkp., -ſ- nadepsáno korektorem
206a] navíc oproti lat., + et var.
207dým] emendováno mladší rukou, snad z pův. „gym“
208Nakloniv] Inclinavit lat.
209pod] po rkp., -d- nadepsáno mladší rukou
210létal] volavit lat.
211jest] gieſt rkp.
212létal] volavit lat.
213okľúčeňú] okliuceniu rkp., -z- nadepsáno korektorem
214ohenné] ohnne rkp., -e- nadepsáno korektorem
215zamútil] zamutiel rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).