Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[148r]číslo strany rukopisujest Kristus. SymbAth1,36 Jenž trpěl jest za spasenie naše[2302]naše] naſſie rkp., sstúpil k dolejším, třetí den vstal z mrtvých. SymbAth1,37 Vstúpil na nebesa, sedí na pravici boha otcě všemohúcieho, odtad příchoz jest súditi živých i mrtvých. SymbAth1,38 K jehožto[2303]jehožto] giehozto rkp. příchodu všickni ľudie vstáti majú s těly svými i navratitedlni sú z činóv vlastních počet[2304]počet] poczek rkp., -k nadepsáno mladší rukou. SymbAth1,39 A již dobřě činili sú, pójdú v život věčný, ale kteříž zle, v oheň věčný. SymbAth1,40 Toto jest viera křěsťanská, jedno ač[2305]ač] připsáno nad řádek mladší rukou ktož koli věrně a tvrdě věřil by, spasen býti nemohl by.

X
2302naše] naſſie rkp.
2303jehožto] giehozto rkp.
2304počet] poczek rkp., -k nadepsáno mladší rukou
2305ač] připsáno nad řádek mladší rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).