Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ne[18r]číslo strany rukopisubo řekl jest v srdcu svém: „Nehnu sě ot narozenie do narozenie, bez zlého.“ Ps9,28 Jehož zlořečenie plna jsú usta a hořkosti a lsti, pod jazykem jeho úsilé a bolest. Ps9,29 Sedí v lákavách[108]v lákavách] mladší rukou na okraji připsáno in insidiis s bohatými v tajných, aby zabil nevinného. Ps9,30 Oči jeho v chudého zřie, láká v skrytě jako lev v jěskyni své. Láká, aby popadl chudého, popadnúti chudého, když přitrhá jej[109]jej] giey rkp.. Ps9,31 V osidle svém ponížil[110]ponížil] humilabit lat., humilavit var. jej[111]jej] giey rkp., nakloní sě i padne, když panovati bude chudým. Ps9,32 Nebo řekl jest v srdcu svém: „Zapomněl jest bóh, otvrátil jest obličěj svój, aby neviděl do koncě.“ Ps9,33 Vstaň, hospodine bože, povyš sě ruka tvá, nezapomínaj chudých. Ps9,34 Pro něhožto[112]Pro něhožto] Propter quid lat. rozdráždil nemilostivý hospodina[113]hospodina] Deum lat., Dominum var. a řekl v srdcu svém: „Nevzeptá.“ Ps9,35 Vidíš[114]Vidíš] nebo ti uſile widis Widys rkp., nebo ty úsilé a bolest znamenáš, aby jě podal v rucě tvoji. Tobě ostaven jest chudý, sirotku ty budeš pomocník. Ps9,36 Zetři rámě hřiešného a zlostivého, vzhledán bude hřiech jeho, a nebude na[18v]číslo strany rukopisulezen. Ps9,37 Hospodin kralovati bude u věk a věky věkoma, zahynete, národové, s země jeho. Ps9,38 Žádost chudých uslyšal hospodin, přihotovánie srdcě jich slyšalo jest ucho tvé, Ps9,39 suď[115]suď] iudicare lat., ut iudices var. sirotku[116]sirotku] ſiroku rkp.,, -t- nadepsáno mladší rukou a pokornému, aby nepřiložil viece velbiti sě člověk nad zeḿú.

X.[117]X.] připsáno na okraji

Ps10,1[118]verš nepřeložen Ps10,2 V hospodina úfaju, kak diete duši mé: „Přějdi na horu jako vrabec?“ Ps10,3 Nebo aj zři, hřiešníci[119]hřiešníci] původně hrſienyci, -ſ- připsáno mladší rukou napěli sú lučišče, připravili sú střěly své v túli, aby zastřělili v skrytě pravého srcě[120]srcě] mladší rukou připsáno -d-, Ps10,4 nebo jež si dočinil[121]dočinil] mladší rukou na okraji připsáno perfecisti, zkazili sú, ale pravý co učinil? Ps10,5 Hospodin v chrámě svatém svém, hospodin, v neb̓u stolicě jeho. Oči jeho v chudého zřie, viečci jeho otazujú synóv člověčích. Ps10,6 Hospodin otazuje pravého a nemilostivého, ale kto miluje zlost, nenávidí duše své. Ps10,7 Dšťuje[122]Dšťuje] mladší rukou na okraji připsáno pluit, Pluet lat., Pluit var. na hřiešníky[123]hřiešníky] hrſienyki rkp. osidlo[124]osidlo] laqueos lat. ohněné[125]ohněné] ignis lat., tj. nom. sg. a síra a duch búří, čiest strasti[126]strasti] calicis lat. jich. Ps10,8 Nebo pravý hospodin a pravedlnosti miloval, rovenstvie viděl obličěj tvój[127]tvój] eius lat., mladší rukou podtečkováno a připsáno jeho.

XI.[128]XI.] připsáno na okraji

Ps11,1[129]verš nepřeložen Ps11,2 Zdráva mě učiň, hospodine, nebo zhynul sva[19r]číslo strany rukopisutý,

X
108v lákavách] mladší rukou na okraji připsáno in insidiis
109jej] giey rkp.
110ponížil] humilabit lat., humilavit var.
111jej] giey rkp.
112Pro něhožto] Propter quid lat.
113hospodina] Deum lat., Dominum var.
114Vidíš] nebo ti uſile widis Widys rkp.
115suď] iudicare lat., ut iudices var.
116sirotku] ſiroku rkp.,, -t- nadepsáno mladší rukou
117X.] připsáno na okraji
118verš nepřeložen
119hřiešníci] původně hrſienyci, -ſ- připsáno mladší rukou
120srcě] mladší rukou připsáno -d-
121dočinil] mladší rukou na okraji připsáno perfecisti
122Dšťuje] mladší rukou na okraji připsáno pluit, Pluet lat., Pluit var.
123hřiešníky] hrſienyki rkp.
124osidlo] laqueos lat.
125ohněné] ignis lat., tj. nom. sg.
126strasti] calicis lat.
127tvój] eius lat., mladší rukou podtečkováno a připsáno jeho
128XI.] připsáno na okraji
129verš nepřeložen
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).