Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

božie a chválu jeho v Jeruzalémě, Ps101,23 v sebráňú ľuda v jedno, a králi, aby slúžili bohu. Ps101,24 Otpovědě jemu na cěstě moci své: „Mladost dnóv mých zvěstuj mi, Ps101,25 neotzývaj mne u prosědcě dnóv mých, v narozeňú i do narozenie léta tvá. Ps101,26 Na počátcě ty, hospodine, zeḿu si založil a diela rukú tvú sú nebesa. Ps101,27 Oni zhynú, ale ty ostaneš a všickni jako rúcho zetlejú. A jakožto přikrytie proměníš jě i proměněni budú, Ps101,28 ale ty týž si a léta tvá nezhynú. Ps101,29 Synové slúh tvých budú bydliti a plod jich u věky zpraven bude.“

CII.

Ps102,1 Poděkuj, dušě má, hospodinu a všěckno, jež mne sú, jmeni svatému jeho. Ps102,2 Poděkuj, dušě má, hospodinu a neroď zapomnieti všěch odplat jeho. Ps102,3 Jenž sě sľutovává všěm zlostem tvým, jenž uzdravuje všeckny nemoci tvé, Ps102,4 jenž vykupuje z pohuby život tvój, jenž tě korunuje u milosrdenstv́ú a smilovanými, Ps102,5 jenž naplní v dobrém žádost tvú, obnoví sě jakožto orlici mladost tvá, Ps102,6 čině milosrdenstvie hospodin a súd všěm nepravost trṕúcím. Ps102,7 Známy učinil cěsty své Mojzesovi, synóm israhelským volenstvie svá. Ps102,8 Milosrdný a milostivý hospodin, dlúhověčný a mnoho milosrdný. Ps102,9 Ne věčně hněvati sě bude ani u věky hrozný bude. Ps102,10 Ne podlé hřiechóv našich ani podlé zlostí našich otplatil nám. Ps102,11 Nebo podlé vysokosti nebe ot země rozšířil milosrdenstvie svá nad báznivé své. Ps102,12 Jelikož otstojí vzchod ot západa, tak daleky učinil zlosti našě ot nás. Ps102,13 Jakož milostivý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).