Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

moci mnohé. Ps67,13 Král mocí, rokošní a tváři domu rozděliti lúpežě. Ps67,14 Ač spíte u prostřědcě učenníkóv, peřie holubie ostřiebřené a zadci chřbeta jeho v stvěňú zlatém. Ps67,15 Když ohlédá Nebeský, vlásti budeš nad ňú, sněhem obělejú na Salmon. Ps67,16 Hora božie, hora tučná, hora ssědlá, hora tučná. Ps67,17 U čso divíte sě horám ssědlým? Hora, na niež milo jest bohu choditi, anebo hospodin bydliti bude do skonánie. Ps67,18 Vóz boží desět tisúcóv, mnohem viece, tisúcóv veseľujúcích, hospodin v nich na Sinaj, hořě svatéj. Ps67,19 Vstúpil si u výsost, popadl si jětie, přijal si dary v ľudech, anebo nevěřiece ubydliti hospodina boha. Ps67,20 Požehnaný hospodin v den na všaký den, ščastný chod učiní nám bóh zdraví našich. Ps67,21 Bóh náš, bóh zdrávy čině a boží východ smrti. Ps67,22 Nebo jistě bóh zetře hlavy nepřátel svých, vrch vlasóv přěchoďúcích v hřiešiech svých. Ps67,23 Řekl hospodin: „Excizojazyčný text Bazan přěvrácu, přěvrácu v hlubokost morskú, Ps67,24 [aby]text doplněný editorem[950]aby] ut lat. uhřazla noha tvá ve krvi, jazyci psóv tvých z nepřátel ot něho.“ Ps67,25 Viděli sú vcházenie tvé, bože, vcházenie boha tvého, krále mého, jenž jest v svatosti. Ps67,26 Přědešli sú kniežata, sjednáni slav́úcím, u prostřědcě mladic bubnujúcích: Ps67,27 „V sňatciech poděkujte hospodinu z studnic israhelských.“ Ps67,28 Tu mládenec u mysli najvyšší, kniežata Juda, vévody jich, kniežata zabulonská, kniežata neptalimská. Ps67,29 Kaž, bože, moci tvé, stvrď to, jež si učinil v nás, bože. Ps67,30 Ot chrámu tvého v Jeruzalémě tobě ofěrovati budú králové dary. Ps67,31 Treskci zvieřata trščená, sbor býkóv v skotě ľudských, aby vykodlúčili jě, již sú pokušeni střiebrem. Rozpraš

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).