Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

křehtati bude nad ním zuby svými. Ps36,13 Ale hospodin posmievati sě bude jím, nebo uzří, že příde den jeho. Ps36,14 Meč vytrhli sú hřiešníci, napěli sú lučišče své, aby přělstili chudého a pracného, aby mučili pravého srdcě. Ps36,15 Meč jich vejdi v srdcě jich a lučišče jich zetři sě. Ps36,16 Lépe jest malečko pravému nad sbožie hřiešných mnohé, Ps36,17 nebo ramena hřiešných zetrú sě, ale potvrzuje [spravedlivé]text doplněný editorem[526]spravedlivé] připsáno mladší rukou na okraji hospodin. Ps36,18 Znal hospodin dni neposkvrněných a dědina jich u věky bude. Ps36,19 Nebudú pohaněni v zlém času a ve dnech hladovitých nasyceni budú, Ps36,20 nebo hřiešní zahynú. Nepřietelé zajisté boží inhed oslaveni budú i povýšeni, hynúce jakožto dým zhynú. Ps36,21 Oněmie hřiešník a nezaplatí, ale pravedlný smiluje sě i otplatí, Ps36,22 nebo děkujúcí jemu vzdědie zeḿu, ale zle řiekajúcí jemu zahynú. Ps36,23 U hospodina chod člověčí zpraví sě a cěstě jeho vzechce. Ps36,24 Když padne, neurazí sě, nebo hospodin podkládá ruku svú. Ps36,25 Nebo mlád sem byl i sstaral sem sě a neviděl sem pravého opuščena ani siemě jeho hledaje chleba. Ps36,26 Cělý den smiluje sě a pokojí a siemě onoho u požehnáňú bude. Ps36,27 Schyl sě ot zlého a čiň dobré a vzbydl u věky věkóm. Ps36,28 Nebo hospodin miluje súd a neopustí svatých svých, u věky zachováni budú. Nepraví mučeni budú a siemě nemilostivých zahyne. Ps36,29 Ale praví zdědí zeḿu i vzbydlí na niej věky věkóm. Ps36,30 Usta pravého mysliti budú múdrost a jazyk jeho mluviti bude súd. Ps36,31 Zákon boha jeho v srdcu jeho a nebude podtlačen chod jeho. Ps36,32 Znamená hřiešník pravého i hledá usmrtiti jej. Ps36,33 Ale hospodin nedopustí v rucě jeho ani potupí jho, když súditi bude jemu. Ps36,34 Čakaj hospodina a chovaj cěsty jeho a povýší tebe, aby dědičstva přijal zeḿu, když zahynú hřiešníci, uzříš. Ps36,35 Viděl sem nemilostivého nadvz

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).