Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

tvú zvěstovati budú. Ps144,7 Pamět obizenstvie rokoši tvé vyřehnú a pravedlnosťú tvú veseliti sě budú. Ps144,8 Milostivý a milosrdný hospodin, trpitedlný, mnoho milosrdný. Ps144,9 Slavný hospodin všěm a smilovánie jeho nade všě diela jeho. Ps144,10 Zpoviedajte sě tobě, hospodine, všěckna diela tvá a světí tvoji poděkujte tobě. Ps144,11 Chválu královstvie tvého povědie a moc tvú mluviti budú, Ps144,12 aby známu učinili synóm člověčím moc tvú a chválu velebnosti královstvie tvého. Ps144,13 Královstvo tvé królovstvo všěch věkóv a panovánie ve všělikém narozeňú i do narozenie. Věrný hospodin ve všěch sloviech svých a svatý ve všěch dielách svých. Ps144,14 Vzpodvíhá hospodin všěcky, jížto padajú, a zpravuje všeckny poražené. Ps144,15 Oči všěch v tě úfajú, hospodine, a ty dáváš pokrm jim v času potřěbném. Ps144,16 Otevřeš ruku tvú a naplníš všeliké zvieřě požehnánie. Ps144,17 Pravedlný hospodin ve všěch cěstách svých a svatý ve všěch svých dielech. Ps144,18 Bliz jest hospodin všěm vzývajúcím jej, všěm vzývajúcím jej u pravdě. Ps144,19 Vóľu učiní těch, jižto sě jeho bojie, a prosbu jich uslyší a zdráva učiní jě. Ps144,20 Ostřěže hospodin všeckny, jižto milujú jej, a všeckny hřiešníky rozpudí. Ps144,21 Chvalitedlnost hospodina mluviti budú usta má a poděkuj všěliké tělestvie jmeni svatému jeho u věk i u věk věkóm.

CXLV.

Ps145,1 Ps145,2 Chval, dušě má, hospodina. Chváliti budu hospodina v životě mém, slaviti budu bohu mému, kak dlúho budu. Neroďte úfati v kniežata, Ps145,3 v synech člověčích

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).