Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

ľudech znalezenie jeho, pamatujte, nebo najvyššie jest jmě jeho. CantIs12,5 Zpievajte hospodinu, nebo velebně činil jest, zvěstujte to ve všie zemi.“ CantIs12,6 Vesel sě a chval sě, přiebytek hory Sion, nebo veliký jest u prosědcě tvém svatý Izrahel.

Žalm

CantIs38,10 Já sem řekl u polovici dnóv mých: „Pójdu ku vratóm pekelným, hledal sem zbytkóv let mých.“ CantIs38,11 Řekl sem: „Neuzřu hospodina boha v zemi živých, neobezřu člověka viec a bydličě pokoje. CantIs38,12 Narozenie mé otdáleno jest a otjato jest ote mne jako schrány pastuch. Otřězán jest jako ot tkadlcě život mój, když ješče rostiech, podťal mě, ot jutra až do večera skonáš mě. CantIs38,13 Úfal sem až do jutra, jako lev, zetřěl jest všěckny kosti mé, ot jutra až do večera skonáš mě. CantIs38,14 Jako ptáčě vlastovičie, tak vzvolaju, mysliti budu jako holubicě. Ztenčěle sta oči moji, zřiece u výsosti. Hospodine, násilé trṕu, otpověz za mě. CantIs38,15 Co řku nebo co mi otpovie, když jáz učiňu? Rozpomanu tobě všeckna léta má v hořkosti dušě mé. CantIs38,16 Hospodine, ač tak živ bude a v takých život ducha mého, tresktati budeš mě a obživíš mě. CantIs38,17 Aj zři, u pokoju hořkost má přěhořká. Ale ty vyprostil si dušu mú, aby nezhynula, zavrhl si za sě všeckny hřiechy mé. CantIs38,18 Nebo ne peklo skazovati sě bude tobě ani smrt chváliti bude tě, nepřičakajú, jižto schodie v propast, pravdy tvé. CantIs38,19 Živý, živý on zpoviedati sě bude tobě, jako i jáz dnes, otec synóm známu učiní pravdu tvú. CantIs38,20 Hospodine, zdráva mě učiň a slávy našě zpievati budeme po všě dni života našeho v domu božiem.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).