Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

otchylte sě ote mne, Ps138,20 nebo diete u myšleňú: „Přijměte v jěšutnosti města svá.“ Ps138,21 Nebo jížto sú nenáviděli tebe, hospodine, nenáviděl sem jich a nad nepřátely tvými hynul sem. Ps138,22 Skonanú nenávisťú nenáviděl sem jich, nepřietelé učiněni sú mi. Ps138,23 Pokus mne, hospodine, a vzvez srdce mé, vzotěž mne a poznaj stezky mé. Ps138,24 A viz, jest li cěsta zlosti ve mně, a vyveď mě na cěstu věčnú.

Žalm Davidóv CXXXIX.

Ps139,1 Ps139,2 Vyprosť mě, hospodine, ot člověka zlého, ot mužě zlostivého vyprosť mě. Ps139,3 Jižto mysléchu zlosti v srdcu, cělý den ustavováchu bojě. Ps139,4 Ostřili sú jazyky své jako hadové, jěd aspidový, hadu ľútého, pod jich rty. Ps139,5 Ostřěz mě, hospodine, z ruky hřiešného a ot ľudí zlostivých vyprosť mě. Jižto sú myslili potlačiti chod mój, Ps139,6 skryli sú pyšní osidlo mně. A povraz zprostřěli sú v osidlo, podlé chodu mého pohoršenie položili sú mně. Ps139,7 Řekl sem hospodinu: „Bóh mój si ty, uslyš, hospodine, hlas prosby mé.“ Ps139,8 Hospodine, hospodine, moci zdravie mého, zaslonil si nad mú hlavú v den bojě. Ps139,9 Nepodávaj mne, hospodine, ot mé žádosti hřiešnému, myslili sú proti mně, neopušťuj mne, aby snad nepovýšili sě. Ps139,10 Hlava okršl jich, dielo rtóv jich přikryje jě. Ps139,11 Spadne na ně uhlé, ohněm vyvržeš jě a v hubenstvích nepodstojie. Ps139,12 Muž jazyčný nezpraví sě na zemi, mužě nepravého zlosti popadnú v zahynutie. Ps139,13 Poznal sem, že učiní hospodin súd nedostatečným a pomstu chudým. Ps139,14 Nebo věrně praví skazovati sě budú jmeni tvému a budú bydliti praví s obličějem tvým.

CXL.

Ps140,1 Hospodine, volal sem k tobě, uslyš mě, urozumej hlasu mému, když vzvolaju

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).