Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

učinila pravicě tvá. Ps137,8 Hospodin otplatí za mě. Hospodine, milosrdie tvé u věky, diely rukú tvú nepohrzuj.

CXXXVIII.

Ps138,1 Hospodine, pokusil si mne i poznal si mě, Ps138,2 ty si poznal čunie mé a vzkřiešenie mé. Ps138,3 Urozuměl si myšlenie má z daleka, stezku mú a povrázek mój stíhal si Ps138,4 a všeckny cěsty mé přězřěl si, nebo nenie řěč v jazyku mém. Ps138,5 Aj zři, hospodine, ty si poznal všeckna, najposlednějšie i stará, ty si stvořil mě a uložil si nade mnú ruku tvú. Ps138,6 Divné učiněno jest uměnie tvé ze mne, posíleno jest a nebudu moci k němu. Ps138,7 Kam pójdu ot duchu tvého a kam ot obličějě tvého zaběhnu? Ps138,8 Ač vstúṕu na nebe, ty tam si, ač sstúṕu do pekla, tudiež si. Ps138,9 Ač vezmu peruti mé na úsvitě a bydliti budu v zevných mořských, Ps138,10 nebo i tam ruka tvá vyvede mě a držěti bude mě pravicě tvá. Ps138,11 I řekl sem: „Snad temnosti potlačie mě a noc osviecenie mé v rozkošech mých.“ Ps138,12 Nebo temnosti neomračie sě ot tebe a noc jako den osvietí sě, jako temnosti jejie, takež i světlosti jejie. Ps138,13 Nebo ty obsědl si ledvie mé, přijal si mě z těla mateře mé. Ps138,14 Zpoviedati sě budu tobě, nebo hrozně velebný si, divná diela tvá a dušě má pozná velmi. Ps138,15 Nejsú skryta usta má přěd tebú, jež si učinil v skryťú, a podstava má v najdolejších zemských. Ps138,16 Neskonánie mé viděle sta oči tvoji a v knihách tvých všickni napsáni budú. Dnové stvořeni budú a ijeden v nich. Ps138,17 Ale mně počstivi sú přietelé tvoji, bože, velmi posilněna jest šlechetnost jich. Ps138,18 Zečtu jě, na piesek rozmnoženi budú. Vstal sem a ješče sem s tobú. Ps138,19 Ač ztepeš, bože, hřiešníky, mužie krví, otchylte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).