Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[131v]číslo strany rukopisutvú zvěstovati budú. Ps144,7 Pamět obizenstvie rokoši tvé vyřehnú a pravedlnosťú tvú veseliti sě budú. Ps144,8 Milostivý a milosrdný hospodin, trpitedlný[2060]trpitedlný] + et lat., mnoho milosrdný. Ps144,9 Slavný hospodin všěm a smilovánie jeho nade všě diela jeho. Ps144,10 Zpoviedajte sě tobě, hospodine, všěckna diela tvá a světí tvoji poděkujte tobě. Ps144,11 Chválu královstvie tvého povědie a moc tvú mluviti budú, Ps144,12 aby známu učinili synóm člověčím moc tvú a chválu velebnosti[2061]velebnosti] welebnoſt rkp. královstvie tvého. Ps144,13 Královstvo tvé królovstvo všěch věkóv a panovánie[2062]panovánie] + tua lat. ve všělikém narozeňú i do narozenie. Věrný hospodin ve všěch sloviech svých a svatý ve všěch dielách svých. Ps144,14 Vzpodvíhá hospodin všěcky[2063]všěcky] wſiſecz rkp., jížto padajú, a zpravuje všeckny poražené. Ps144,15 Oči všěch v tě úfajú, hos[132r]číslo strany rukopisupodine, a ty dáváš pokrm jim[2064]jim] illorum lat., illis var. v času potřěbném[2065]potřěbném] první -e- nadepsáno. Ps144,16 Otevřeš[2066]Otevřeš] Aperis tu lat. ruku tvú a naplníš[2067]naplníš] imples lat. všeliké zvieřě požehnánie. Ps144,17 Pravedlný hospodin ve všěch cěstách svých a svatý ve všěch svých dielech. Ps144,18 Bliz jest hospodin všěm vzývajúcím jej, všěm vzývajúcím jej u pravdě. Ps144,19 Vóľu učiní těch, jižto sě jeho bojie, a prosbu jich uslyší a zdráva učiní jě. Ps144,20 Ostřěže[2068]Ostřěže] Custodit lat. hospodin všeckny, jižto milujú jej, a všeckny hřiešníky rozpudí. Ps144,21 Chvalitedlnost hospodina mluviti budú usta má a poděkuj všěliké tělestvie jmeni[2069]jmeni] gmenyu rkp. svatému jeho u věk[2070]věk] wie| rkp. i u věk věkóm.

CXLV.[2071]CXLV.] III rkp., připsáno na okraji

Ps145,1[2072]verš nepřeložen Ps145,2 Chval, dušě má, hospodina. Chváliti budu hospodina v životě mém, slaviti budu bohu mému, kak dlúho budu. Neroďte úfati v kniežata, Ps145,3 v synech[2073]synech] upraveno radací z syniech člově[132v]číslo strany rukopisučích[2074]člověčích] czlowieciech rkp.

X
2060trpitedlný] + et lat.
2061velebnosti] welebnoſt rkp.
2062panovánie] + tua lat.
2063všěcky] wſiſecz rkp.
2064jim] illorum lat., illis var.
2065potřěbném] první -e- nadepsáno
2066Otevřeš] Aperis tu lat.
2067naplníš] imples lat.
2068Ostřěže] Custodit lat.
2069jmeni] gmenyu rkp.
2070věk] wie| rkp.
2071CXLV.] III rkp., připsáno na okraji
2072verš nepřeložen
2073synech] upraveno radací z syniech
2074člověčích] czlowieciech rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).