Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps115,7 Ó hospodine, nebo jáz sluha tvój, jáz sluha tvój a syn poselkyně tvé. Roztrhl si okovy mé Ps115,8 a tobě obětovati budu obět chvály a jmě božie vzovu. Ps115,9 Sľuby mé navrácu hospodinu v obezřěňú všeho ľuda jeho, Ps115,10 v sínech domu božieho, u prosědcě tvého, Jeruzaléme.

CXVI.

Ps116,1 Chvalte hospodina, všickni ľudie, chvalte hospodina, všickni národové. Ps116,2 Nebo utvrzeno jest nad námi milosrdie jeho a pravda božie ostane u věky.

CXVII.

Ps117,1 Skazujte sě hospodinu, nebo jest dobrý, nebo u věky milosrdie jeho. Ps117,2 […]text doplněný editorem[1690]…] Dicat nunc Israël: Quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius lat. (homoiot.) Ps117,3 Rci nenie dóm Áronóv: „Nebo dobrý, nebo u věky milosrdie jeho.“ Ps117,4 Rcěte nynie, jižto sě bojie hospodina: „Nebo dobrý, nebo u věky milosrdie jeho.“ Ps117,5 Z zámutka vzýval sem hospodina i uslyšal mě v širokosti hospodin. Ps117,6 Hospodin mi jest pomocník, nebudu sě báti, co mi učiní člověk. Ps117,7 Hospodin mi jest pomocník a jáz pohrděju nepřátely mými. Ps117,8 Dobro jest úfati v hospodinu, lépe než úfati v člověku. Ps117,9 Lépe jest úfati v hospodinu než úfati v kniežata. Ps117,10 Všickni národové okľúčili sú mě a ve jmeni božiem, nebo pomstil sem sě nad nimi. Ps117,11 Okľúčúcí okľúčili sú mě a ve jmeni božiem, nebo pomstil sem sě nad nimi. Ps117,12 Okľúčili sú mě jakžto včely a vzplanuli jakžto oheň v trňú a ve jmeni božiem, nebo pomstil sem sě nad nimi. Ps117,13 Vybit navrácen sem, abych padl, a hospodin přijal [mě]text doplněný editorem[1701]mě] me lat.. Ps117,14 Síla má a chvála má hospodin i učiněn mi jest v zdravie. Ps117,15 Hlas veselé a zdravie v schranách pravých. Ps117,16 Pravicě božie učinila moc, pravicě božie vzdvihla mě, pravicě božie učinila

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).