Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

chovati budu ho ve všem srdcu mém. Ps118,35 Voď mě na cěstě přikázaní tvých, nebo sem mu chtěl. Ps118,36 Nakloň srdce mé v svědečstvie tvá, a ne v lakomstvo. Ps118,37 Otvrať oči moji, abyšta neviděle jěšutnosti, v cěstě tvéj živ mě. Ps118,38 Ustav sluzě tvému mluvu tvú u bázni tvéj. Ps118,39 Otetni rúhotu mú, ješto sem následoval, nebo súdové tvoji ochotni. Ps118,40 Aj zři, žádal sem přikázaní tvých, v tvéj pravdě obživ mě. Ps118,41 A přiď na mě milosrdie tvé, hospodine, a spasenie tvé podlé mluvy tvé. Ps118,42 A odpoviem ukárajúcím mně slovo, nebo sem úfal v tvých řěčiech. Ps118,43 A neotvracuj z úst mých slovo pravdy u věky, nebo v súdiech tvých úfal sem. Ps118,44 A chovati budu zákon tvój veždy, u věky i u věky věkóm. Ps118,45 A chodiech v rozšířeňú, nebo přikázaní tvých hledal sem. Ps118,46 A mluviech v svědečstvích tvých v obezřěňú králóv a nebiech uhaněn. Ps118,47 A mysléch u přikázaních tvých, ježto sem miloval. Ps118,48 A vzvedl sem rucě moji ku přikázaním tvým, jěžto sem miloval, vzochv́u sě u pravedlnostech tvých.

CXX.

Ps118,49 Památen buď slova tvého sluzě tvému, v němžto si mi naděju dal. Ps118,50 Ta mě utěšila jest u ponížeňú mém, nebo mluva tvá obživila mě. Ps118,51 Pyšní zlostivě mluviechu veždy, ale jáz ot zákona neschýlil sem sě. Ps118,52 Pamětiv sem byl súdóv tvých ot věku, hospodine, a utěšen sem. Ps118,53 Nedostatečenstvie držalo mě, pro hřiešníky opušťujúcie zákon tvój. Ps118,54 Zpievatedlny biechu mi pravedlnosti tvé u miestě putovánie mého. Ps118,55 Pamětiv sem byl v noci jmene tvého, hospodine, a choval sem zákona tvého. Ps118,56 To

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).