Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

stalo sě jest mně, nebo pravedlností tvých hledal sem. Ps118,57 Diel mój, hospodine, řekl sem chovati zákona tvého. Ps118,58 Prosil sem obličěje tvého […]text doplněný editorem[1751]…] in toto corde meo lat. (homoiot.), smiluj sě nade mnú podlé mluvy tvé. Ps118,59 Myslil sem o mých cěstách i obrátil sem nohy mé v svědečstvie tvá. Ps118,60 Hotov sem a nejsem smúcen, abych choval přikázaní tvých. Ps118,61 Povrazi hřiešných objěli sú mě, a zákona tvého nezapomněl sem. Ps118,62 U pólnoci vstávách ke zpoviedaňú tobě, nad súdy pravedlnosti tvé. Ps118,63 Účasten sem jáz všěch bojúcích sě tebe a chovajúcích přikázaní tvých. Ps118,64 Milosrdie božieho plna jest země, pravedlnostem tvým nauč mě.

Žalma CXXI.

Ps118,65 Dobrotu si učinil s sluhú tvým, hospodine, podlé slova tvého. Ps118,66 Dobrotu a kázen a uměnie nauč mě, nebo přikázaním tvým věřil sem. Ps118,67 Dřéve než běch ponížen, já sem opustil, proto mluvy tvé choval sem. Ps118,68 Dobrý si ty a v dobrotě tvé nauč mě pravedlnostem tvým. Ps118,69 Rozmnožila sě jest nade mnú zlost pyšných, ale ve všem srdcu mém jadati budu přikázaní tvých. Ps118,70 Ssědlo sě jest jakožto mléko srdce jich, ale jáz v zákoně tvém myslil sem. Ps118,71 Blazě mně, že si mne ponížil, abych sě naučil pravedlnostem tvým. Ps118,72 Blazě mně ustavenie úst tvých nad tisúce zlata a střiebra. Ps118,73 Rucě tvoji, hospodine, učinile sta mě a stvořile sta mě, daj mi rozum, abych sě naučil přikázaním tvým. Ps118,74 Jižto sě bojie tebe, uzřie mě a radovati sě budú, nebo v slova tvá nadúfal sem. Ps118,75 Poznal sem, hospodine, nebo pravedlni súdové tvoji a u pravdě tvéj ponížils mě. Ps118,76 Buď milosrdie tvé, aby mě utěšilo, vedlé mluvy tvé sluzě tvému. Ps118,77 Přiďte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).