Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

němžto zpravuje mládenec cěstu svú? V ostřiehaňú řěčí tvých. Ps118,10 […]text doplněný editorem[1720]…] In toto corde meo exquisivi te; ne repellas me a mandatis tuis lat. (homoiot.) Ps118,11 V srdcu mém schoval sem mluvy tvé, abych neshřěšil tobě. Ps118,12 Blahoslavený si, hospodine, nauč mě pravedlnostem tvým. Ps118,13 U mých rtech zvěstoval sem všeckny súdy úst tvých. Ps118,14 Na cěstě svědečství tvých kochal sem sě jakožto ve všěch bohatstvích. Ps118,15 U přikázaních tvých ochviti sě budu a opatřu cěsty tvé. Ps118,16 U pravedlnostech tvých mysliti budu, nezapomanu řěčí tvých.

Ps118,17 Otplať sluzě tvému, živ mě a chovati budu řěčí tvých. Ps118,18 Otvoř oči moji a znamenati budu divy ot zákona tvého. Ps118,19 […]text doplněný editorem[1722]…] Incola ego sum in terra: non abscondas a me mandata tua lat. (homoiot.) Ps118,20 Žádala dušě má žádati pravedlností tvých ve všem času. Ps118,21 Lál si pyšným, prokletí, jižto schylujú ot přikázaní tvých. Ps118,22 Otnes ote mne rúhotu a úkoru, nebo svědečstvie tvého hledal sem. Ps118,23 Nebo seděli sú kniežata a proti mně mluviechu, ale sluha tvój vzochvováše sě u pravedlnostech tvých. Ps118,24 Nebo i svědečstvie tvé myšlenie mé jest a rada má pravedlnosti tvé. Ps118,25 Přídržala sě pastvě dušě má, uzdrav mě vedlé slova tvého. Ps118,26 Cěsty mé vyzvěstoval sem i uslyšal si mě, uč mě pravedlnostem tvým. Ps118,27 Cěstu pravedlností tvých nauč mě a vzochv́u sě v divnostech tvých. Ps118,28 Dřiemala dušě má pro tesknost, potvrď mě v sloviech tvých. Ps118,29 Cěstu zlosti otchyl ote mne […]text doplněný editorem[1729]…] et de lege tua miserere mei lat. (homoiot.). Ps118,30 […]text doplněný editorem[1730]…] Viam veritatis elegi lat. (homoiot.), súdóv tvých nezapomněl sem. Ps118,31 Přídržal sem sě svědčství tvých, hospodine, neroď mne pohaniti. Ps118,32 Cěstú přikázaní tvých běžal sem, když rozšířil srdce mé.

CXVIIII.

Ps118,33 Zákon ulož mi, hospodine, cěstu pravedlností tvých, i budu hledati jie veždy. Ps118,34 Daj mi rozum a jadati budu zákona a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).