Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

hospodin bóh náš, jenž u výsosti přěbývá Ps112,6 a ponížené vidí v nebi i na zemi? Ps112,7 Vzvodě ot země nedostatečného a z bláta vyvodě chudého, Ps112,8 aby jej usadil s kniežaty, s kniežaty ľuda svého. Ps112,9 Jenž bydliti velí bezděckém v domu, mateři synóv veselé.

CXIII.

Ps113,1 V  východě Israhele z země ejipské, domu Jakubova z ľuda bradatého, barbarského, Ps113,2 učiněna jest Judea svatině jeho, Muž vidúcí boha moc jeho. Ps113,3 Moře vidělo i běhalo jest, Jordán navrácen jest zasě. Ps113,4 Hory radovaly sú sě jako skopci a pahorci jakožto jelénci ovec. Ps113,5 Což jest tobě, moře, že jsi běžalo, a ty, Jordáne, že jsi navrátil zasě? Ps113,6 Hory vzveselil si jakožto skopcě a pahorky jako berany ovčie. Ps113,7 Ot obličějě božieho hnula sě země, ot obličěje boha Jakubova, Ps113,8 jenž obrátil skálu v jezero vodné a próduch u vody studničné. Ps113,9 Ne nám, hospodine, ne nám, ale jmeni tvému daj chválu, Ps113,10 nad milosrdie tvé a pravdu tvú, aby kda řekli ľudie: „Kde jest bóh jich?“ Ps113,11 Ale bóh náš na neb́u, všeckno, což koli chtěl, učinil. Ps113,12 Modly pohanské střiebro a zlato, diela rukú člověčú. Ps113,13 Usta majú, a nemluvie, oči majú, a nevidie. Ps113,14 Uši majú, a neslyšie, chřiepi majú, a nevonějú. Ps113,15 Rucě majú, a nedotýkajú, nohy majú, a nechodie, […]text doplněný editorem[1665]…] non clamabunt in guttore suo lat.. Ps113,16 Podobni buďte jim ti, jižto následujú jě, a všickni, jižto věřie v ně. Ps113,17 Dóm israhelový úfal v hospodinu, pomocník jich a obranitel jich jest. Ps113,18 Dóm Áronóv úfal v hospodinu, pomocník jich a obranitel jich jest. Ps113,19 Jižto sě bojie hospodina, úfali sú v hospodinu, pomocník jich a obranitel jich jest. Ps113,20 Hospodin pomněl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).