Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Přiďte mi smilovánie tvá a budu živ, nebo zákon tvój myšlenie mé jest. Ps118,78 Pohaněni buďte pyšní, nebo nesprávně učinili zlost nade mnú, ale já vzochv́u sě u přikázaních tvých. Ps118,79 Obráceni buďte mně bojúcí tebe, a jižto sú znali svědečstvie tvá. Ps118,80 Buď srdce mé nepoškvrněno u pravedlnostech tvých, abych nebyl pohaněn.

CXXII.

Ps118,81 Zhynula dušě má v zdrav́ú tvém a v tvé slovo nadúfal sem. Ps118,82 Zhynule sta oči moji ve mluvu tvú řkúce: „Kda mě utěšíš?“ Ps118,83 Nebo učiněn sem jako súdec v jíňú, pravedlností tvých nezapomněl sem. Ps118,84 Koliko jest dnóv sluhy tvého? Kda učiníš z následujúcích mne súd? Ps118,85 Připoviedali sú mi zlostiví pověsti, ale ne jakžto zákon tvój. Ps118,86 Všěckna přikázanie tvá pravedlná, nepřietelé následovali sú mě, spomoz mi. Ps118,87 Nemále stvrdili sú mě na zemi, ale já neopustil sem přikázaní tvých. Ps118,88 Podlé milosrdie tvého obživ mě a chovati budu svědečstvie úst tvých. Ps118,89 V  věky, hospodine, slovo tvé ostane na neb́u. Ps118,90 V narozeňú a do narozenie pravda tvá, založil si zeḿu i přěbude. Ps118,91 Jednáním tvým přibývá den, nebo všecko slúží tobě. Ps118,92 Jedno zákon tvój myšlenie jest, tedy snad zahynul bych byl u mém ponížeňú. Ps118,93 U věky nezapomanu pravedlností tvých, nebo v nich si mě obživil. Ps118,94 Tvój jsem jáz, zdráva mě učiň, nebo pravedlností tvých hledal sem. Ps118,95 Mne sú čekali hřiešníci, aby zatratili mě, svědečstv́ú tvému urozuměl sem. Ps118,96 Všelikého svrchovánie viděl sem skonánie, široké přikázanie tvé přieliš.

Ps118,97 Kako sem miloval zákon tvój, hospodine! Cělý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).