Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

[532]číslo strany tiskuSeel. = Ferd. Seelisko (Želízko, rodic z Kr. Dvora, kanovník v Kr. Hradci. † 1786), Weykladowe ſwatvch ceremoniy, řádůw, ſwátkůw atd., v Kr. Hradci 1774 (jazyk velice kleslý).

Seitst. = EvSeitst., v. t.

Selsk.1538 a 1763 = rýmovaná skládání o věcech selských z let udaných.

Sequ. nebo SequA = Sequentionarius Magistri Conradi, ze XIV (do 1385); – SequB. = sekv. jiný v rkp. Jelečském z r. 1416; – SequC. a SequD. v. Hymn.

sg. nebo sing. = singulár.

Schwatz. = LegSchwatz, v. t

skl. = sklonek.

sl. = následující.

Slav. = Vil. Slavaty Zápisky z l. 1601–1603, vyd. A. Rezek v Rozpr. Král. č. Spol. nauk 1887.

slc. = slovenský, nářečí slovenské.

sln. = slovinský, slovinština.

Slov. = slovník; – a to SlovA. = slovník v rkp. dvoř. kn. Víd. ( č. 4557 ), ze 3. čtvrti XIV[8]) Podle přípisku Gebauerova v příručním exempláři »spíše poč. XV, má ċ ċeſnek« (Čný).), – SlovB. = jiný tamt. ( č. 5154 , Synonymarius), z poč. XV, částečně ze skl. XIV, – SlovC. = v rkp. kn. un. Pr. ( 8. E. 28 ), ze skl. XIV, – SlovD. = jiný tamt. ( 11. D. 9 ), z XV, – SlovE. = jiný tamt. ( 11. E. 1 ), z XV, – SlovF. = jiný tamt. (na přídeští rkpu 9. B. 9 ), z XV, – SlovK. = slovník Klementinský, též Onomastikon zvaný, tamt. ( 17. F. 31 ), z pol. XV, – SlovTřeb. = sl. v archivu Třeboňském, z 2. pol. XV, – SlovVyšbr. = sl. na perg. obalu kodexu č. 49 v klášt. Vyšňobrodském, z poč. XV.

Smil přísl. = Smila Flašky přísloví, z 2. pol. XV.

Snář = BřezSnář., v. t.

Sobol. = A. I. Sobolevskij, sr. Hist. Mluv.I, 685.

Solf. = Solfernus, v Pr. 1600.

spis. = spisovný.

srb. = srbský, srbština ; – srbch. nebo srbchorv. = srbskochorvatský.

st. = starý, staro-, srov. stč. a j.

Star. Sklád. = Starobylá skládanie, vyd. V. Hanka.

stč. =staročeský, stará čeština; – podobně stpol. = staropolský, strus. = staroruský, – stsl. = staroslověnský (starobulharský) atd., – stněm. – staroněmecký, – sthněm. = starohornoněmecký atd.

stř- = střední, středo-, – na př. střhněm. = středohornoněmecký, – střlat. = středolatinský.

subst. = substantivum; – subst. verb. = substantivum verbale, podstatné jméno slovesné.

Suš. = Fr. Sušil, Nář. písně moravské; = SušBart. nebo BartNPís. – Nové nár. písně moravské, za doplněk sbírky Sušilovy vydal Fr. Bartoš 1882.

s. v. = sub verbo, sub voce, pod heslem, pod záhlavím.

X
8) Podle přípisku Gebauerova v příručním exempláři »spíše poč. XV, má ċ ċeſnek« (Čný).
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).