Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<525526527528529530531532533>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[529]číslo strany tiskuplqpf., plusqf. = plusquamperfektum.

Poč. = Počátkové česk. básnictví, Prešp. 1818.

Podk. = Podkoní a žák., z XV; – Podk. Jir. = téhož vyd. J.Jirečkovo 1878.

podkrk. = nář. podkrkonošské.

Podolský = knížka o mírách, od Šim. Podolského z Podolí, rkp. v ČMus. ( 1. G. 23 ) z r. 1617, tisk. tamt. ( 28. E. 12 ) z r. 1683.

poduž. = nář. podužské (podlužské), slc. v Mor. již.

Póh. n. Půh. = Knihy půhonné, XIV–XV.

pol. = polský, polština; – při stoletích = polovice.

PoprR. = Popravčí kniha pánův z Rožmberka, zápisy z l. 1389 až 1409 a 1420–1429, vydal Mareš 1878.

Poř. = List. Poř., v. t.

Postavy n. PostavyTřeb. = Postavy a mravy lidské, báseň XV stol.

Pr. = Pražsk., v. t.

praes. = praesens.

Pras. = V. Prasek, Čeština v Opavsku 1877.

Práva pr. n. Pr. pr. = Práva pražská, ze skl. XV

Pražsk. = bible Pražská, z r. 1488.

Pref. = Oldř. Prefat z Vlkanova, Cesta do sv. země, v Pr. 1563.

Prešp. = slovník Prešpurský, ze skl. XIV.

Příb. = Pamět Přibyslavská (21. list v II. kn. Register Přibyslavských[7] Tento podezřelý text prý (z 2. pol. XV. stol.), z něhož Gebauer má doklady jen asi na 3 místech, usvědčen jako padělek z doby ok. r. 1834 G. Friedrichem v ČČHist. XIV. (1908) str. 41—49. [Čný]).

příjm. = příjmení.

Příp. Svatojiř. = české přípisky v chorální knize kláštera Svatojiřského, z konce XIII nebo zač. XIV stol.; otiskl Jos. Truhlář v Listech filol. 1879, 244 a 245.

Prok. kron. = Prokopa písaře Nová kronika, XV.

Pror. = překl. proroků v kn. un. Pr., ze skl. XIV; – ProrOl. = české glossy v lat. textě Proroků knih. Olom. z r. 1391.

Prostopr. = Prostopravda, v. Dač.

Pr pr. = Práva pr., v. t.

psl. = praslovanský, praslovanština.

Půh. = Póh., v. t.

Puch. = Zikm. z Puchová, Kosmografie, v Pr. 1554.

Pulk. = kronika Pulkavova; a to PulklL. = rkp. její Lobkovický, XV, – PulkLit. nebo Pulk. 1466 = Litoměřický z r. 1466, – PulkMus. = zlomky Musejní, ze skl. XIV, – PulkR. nebo jen Pulk. = rkp. Rajhradský, z doby ok. r. 1400, – PulkVrat. = rkp. Vratislavský, XV. – Text rukopisů v těchto podle shledání dosavadního jest celkem týž; kromě předmluvy se předu a pokračování na konci (po r. 1330), jichžto v rkpisích starších není, rozdíl v textě jeví se jenom ve věcech vedlejších, an tu onde výraz některý, slovo nebo věta, několikerým opisováním několikerak

X
7 Tento podezřelý text prý (z 2. pol. XV. stol.), z něhož Gebauer má doklady jen asi na 3 místech, usvědčen jako padělek z doby ok. r. 1834 G. Friedrichem v ČČHist. XIV. (1908) str. 41—49. [Čný]
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).