Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<524525526527528529530531532>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[528]číslo strany tiskuOnom. = Onomasticon, totéž co SlovK., v. t.

OpMus. = rkp. Opatovicko-Musejní, z 1. pol. XV.

opt. = optativ.

Orl. neb Orloj. = Orlojík, v rkp. kn. un. Pr. z r. 1469 (se známkami nář. východního a vlivu polského).

Ostr. = píseň Ostrovská »Slovo do světa stvořenie«, z 2. pol. XIII.

Otc. nebo OtcA. = životy Otcův, XV; – téhož textu rukopisy jiné; OtcB. z pol. XV, OtcC. z r. 1480, OtcD. z XV a OtcE. též.

Pal. = Fr. Palacký, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě; – Pal. pop. = téhož Popis království českého 1848.

Pam. = Památky staré literatury české: 1. Nová Rada 1876, atd.

Papr. Ob. = Bart. Paprockého Obora, v Pr. 1602.

part. = participium.

pass. = passivum.

Pass. = Passionál ČMus. ( 3. F. 16 ), str. 1 nově připsána v XV, části ostatní z různých dob XIV; část nejstarší otištěna, viz o tom výkaz v List. filol. 1884, 256 a 1887, 261; – PassDrk. = passionálu zlomek Drkolenský, ze 3. čtvrti XIV; – Pass. hlah. = zlomek passionálu hlaholského, z 2. pol. XIV; – PassKapA. = passionálu zlomek v kn. kapitulní, ze skl. XIV; – PassKapB. = téhož zlom. kap. jiný, z l. 1350–1380; – PassKlem. = pass. knih. un. Pr., z rkp. 1395 (se známkami nář. mor.); – PassNitr. = pass. zlomek Nitranský, ze 3. čtvrti XIV; – Pass. zl. Mus. = pass. zlomek Musejní, z 2. pol. XIV; – Pass. 1379 = rkp. pass. z r. 1379.

Pastrn. = Fr. Pastrnek, Beiträge zur Lautlehre der slovak. Spr. 1888.

Pelzel = Mart. Pelzel, Grundsätze der böhm. Gramm. 1795, 2. vyd. 1798.

perf. = perfektum; – perftiv. n. pftiv., sloveso dokonavé.

Perw. Otč. = Jos. Perwolf, Otčetъ atd., s ukázkami textů českých dial. ze XIV–XVI.

pftiv. = perfektivum, sloveso dokonavé.

Pfuhl=Ch. T. Pfuhl, Laut-u. Formenl. der oberlausitzisch-wend.Spr. 1867.

Phil. = Václ. Philomates, Etymologia (II. část »Gramm. České« vyd. 1533).

Pil. = zlomek leg. o Pilatovi, z poč. XIV.

Pís. = píseň; a to PísBydž. = pís. o bydžovských ševcích, XV, – Pís. Feif. = píseň v některé ze sbírek a rozprav Feifalikových, při tom označené, – Pís. Hosp. = Hosp., v. t. – Pís. svatokup. = píseň o kněžích svatokupeckých, XV, – Pís. Štemb. = pís. o Štemberkovi, z XV, – Pís. taj. l. = pís. »Tajná láska«, z XV, – Pís.Varn. = pís. o kr. Vladislavovi zahynulém u Varny 1444, – Pís. Vyšbr. I., II. a III. = tři písně v kn. klášt. Vyšňobrodsk. z XV, – Pís. Waldšt. = písně o Waldšteinovi a Harantovi, opisy ze stol. XVIII, otiskl Č. Zíbrt ve Věstníku Král. č. Spol. nauk 1894 (cituji stránky zvláštního otisku), – Pís. Záv. = Cant. Záv., v. t.

pl. nebo plur. = plurál.

Plankt = Plankt matky božie u Veliký pátek, XV.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).