Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

 • [538]číslo strany tiskuimperativ § 62145
 • imperfektum § 63145
 • aorist § 64146
 • tvary jmenné § 65146
 • slovesa jednotlivá § 66148
 • 3. vzor hřésti, hřebu § 67152
 • praesens § 68153
 • imperativ § 69153
 • imperfektum § 70153
 • aorist § 71153
 • tvary jmenné § 72153
 • slovesa jednotlivá § 73154
 • 4. vzor péci, peku § 74 159
 • praesens § 75160
 • imperativ § 76161
 • imperfektum § 77162
 • aorist § 78162
 • tvary jmenné § 79163
 • slovesa jednotlivá § 80165
 • 5. vzor pieti, pnu § 81176
 • k tvarům jednotlivým § 82176
 • praesens § 83178
 • imperativ § 84178
 • imperfektum § 85178
 • aorist § 86178
 • tvary jmenné § 87179
 • slovesa jednotlivá § 88185
 • 6. vzor třieti, tru § 89193
 • k tvarům jednotlivým § 90193
 • praesens § 91194
 • imperativ § 92195
 • imperfektum § 93195
 • aorist § 94195
 • tvary jmenné § 95196
 • slovesa jednotlivá § 96197
 • 7. vzor kryti, kryju § 97 202
 • k tvarům a slovesům jednotlivým § 98 203
 • slovesa s kořenným –y § 99 203
 • jednotlivá § 100206
 • slovesa s kořenným -i § 101209

[539]číslo strany tiskuStrana

 • a) pi- praes. pьj-e- atp. § 102 209
 • jednotlivá § 103213
 • b) ši- praes. ši-je- atp. § 104218
 • slovesa s kořenným –a § 105219
 • slovesa s kořenným –ê § 106 220
 • jednotlivá § 107222
 • slovesa s kořenným –u § 108232
 • a) plu- praes. plov-e- atp. 232
 • b) ču- praes. ču-je- atp. 236
 • třída druhá § 109 237
 • 1. vzor minúti, minu § 110238
 • 2. vzor tisknúti, tisknu §111238
 • tvary jednotlivé třídy této:
 • praesens § 112240
 • imperativ § 113240
 • imperfektum § 114240
 • aorist § 115241
 • tvary jmenné § 116242
 • některá slovesa jednotlivá § 117244
 • třída třetí § 118260
 • 1. vzor uměti, uměju § 119261
 • praesens § 120 263
 • imperativ § 121263
 • imperfektum § 122264
 • aorist § 123264
 • tvary jmenné § 124264
 • některá slovesa jednotlivá § 125266
 • 2. vzor trpěti, trpu § 126 273
 • praesens § 127 274
 • imperativ § 128275
 • imperfektum § 129276
 • aorist § 130276
 • tvary jmenné § 131277
 • některá slovesa jednotlivá § 132279
 • třída čtvrtá:
 • vzor prošiti, prošu § 133 299
 • praesens § 134300
 • imperativ § 135303
 • imperfektum § 136206
 • aorist § 137307
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).