Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

OBSAH.

 • Vchod a rozvrh § 1–31
 • Část první. Slovesné výrazy jednoduché § 43
 • Přípony ohýbací tvarů slovesných § 54
 • přípony pádové tvarů infinitních 4
 • přípony pádové tvarů finitních § 6
 • přípona
 • první osoby jednotné § 7
 • A) přípona silnější 5
 • B) přípona slabší 10
 • druhé osoby jednotné § 8
 • A) přípona silnější 10
 • B) přípona slabší 11
 • třetí osoby jednotné § 9
 • A) přípona silnější 12
 • B) přípona slabší 14
 • první osoby dvojné § 1014
 • druhé a třetí osoby dvojné §1115
 • první osoby množné § 1219
 • druhé osoby množné § 1321
 • třetí osoby množné § 14
 • A) přípona silnější 22
 • B) přípona slabší 29
 • Kmeny tvarů slovesných § 1530
 • praesens § 1631
 • v češtině zvláště § 1733
 • imperativ § 1836
 • v češtině zvláště § 1938
 • aorist § 2042
 • silný (jednoduchý) § 2142
 • v češtině zvláště § 2245
 • slabý (složený) § 2346
 • přehled aoristův a poznámky k nim § 2451
 • imperfektum § 2553
 • v češtině zvláště § 2655
 • koncovky aor. a impf. 2. 3. du. -sta, -šta a 2. pl. -ste, -šte§ 27 61
 • aorist a imperfektum vyhynuly § 2862
 • futurum sigmatické *byšu § 2966
 • infinitiv § 3067
 • v češtině zvláště § 3170
 • supinum § 3279
 • v češtině zvláště § 3379
 • participium praes. act. –nt § 3481
 • v češtině zvláště § 3584
 • participium praes. pass. –mъ § 3692
 • v češtině zvláště § 3793
 • participium perf. act. –lъ § 3893
 • v češtině zvláště § 3994
 • participium perf. act. -ъs § 4098
 • v češtině zvláště § 41100
 • participium perf. pass. -nъ, -tъ § 42102
 • v češtině zvláště § 43103
 • substantivum verbale § 44106
 • v češtině zvláště § 45106
 • Roztřídění sloves § 46110
 • Dobrovského a Miklosichovo § 47111
 • Schleichrovo a Leskienovo § 48115
 • o obojím a o roztřídění Jagićovu § 49117
 • Slovesné tvary podle jednotlivých tříd a vzorů § 50119
 • A) Tvary sloves s praesentním kmenem přiznakovým, samohláskovým § 51119
 • třída první § 52119
 • 1. vzor vésti, vedu § 53120
 • praesens § 54121
 • imperativ § 55122
 • imperfektum § 56123
 • aorist § 57123
 • tvary jmenné § 58125
 • slovesa jednotlivá § 59128
 • 2. vzor nésti, něm § 60144
 • praesens § 61145
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).