Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<377378379380381382383384385>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

-ъs: kovav, -vši, -vše;

-nъ: kován, -a atd.;

subst. verb.: kovánie.

K tvarům jednotlivým.

Praesens sg. 1. kuju, -iu, -i, 2. kuješ atd., jako kryju, čuju, -eš atd. v § 99 a 108. Na př. sg. 2. všecko orudie z mosazu ſkugeſs Ol. Ex. 27, 4; 3. (kovář) když komu koň ukuge Hrad. 132ᵃ zda-li rytinu ſkugye kovář Pror. Isa 40, 19 (conflabit, ale Vulg. má conflavit); pl. 3. (kováři) kozie nohy kugy Hrad. 115ᵇ, ſkugy meče své v radlice conflabunt Pror. Isa. 2, 4, jižto železo kugij Ol. 2. Par. 24, 12, jižto střiebro kugy t. Bar. 3, 18, zkugij meče své v radlice concident t. Mich. 4, 3, jedni kovy kugij a slévají Hořek. 64ᵇ, zkugi conflabunt Br. Isa. 2, 4, když kugi Har. 1, 3; nč. kuji, -u, kuješ Us., kojo BartD. 2, 195 (nezam.). – Vedle toho vznikají novotvary z infinitivního kov- podle vz. V. 1ᵃ kovám, -áš atd., z tohoto dále podle vz. V. 3ᵃ kovu, -eš atd. Us.

Imperativ sg. 2. 3. kuj, pl. 1. kujme, 2. kujte atd., jako (kryj), čuj atd. v § 99 a 108. Na př. ſkuy mi klíčiev desět Hrad. 13ᵇ, zkuog olovo m. zkuj AlchAnt. 91ᵃ, na kříž mě k ňemu przykuyte Hrad. 52ᵇ atd. – Novotv. podle V. 1ᵃ kovej atd. Us.

Imperfektum je tu opět dvoje: a) kujiech atd. podle praes., na př. kterýž kugieſſe cudebat Kladr. Isa. 41, 7; a b) kovách atd. podle inf., na př. Hynek z Dubé mlatem německé helmy kowaſſe DalC. 93, Briseida vlasy rwaſſe Troj. 140ᵇ.

Aorist kovach atd. Na př. knězě střiebrnými okovami okowachu DalC. 85, (měščěnína) řětězi okowachu Pass. 357, Krista ke kříži przykowachu Kruml. 53ᵇ, jeho tvář zeplwachu Krist. 97ᵇ.

Tvary jmenné.

a) Infinitiv kovati: dáti sě okowati Kruml. 146ᵃ, kovati Us., kovat BartD. 2, 219 (třeb.) a j. – Novotvar podle praesentního ku-: kouti Reš. Jg. a Us., kut BartD. 1, 9 (zlin.) a j.

b) Supinum kovat, zde nedoloženo.

c) Participium -nt: kujě (ze staršího kuja), kujúc-, -iúc-, -íc-; na př., (žena ozdobami) okugicz hrdlo AdmontB. 136ᵃ, plyugyucz tvář na jeho LAIG. a j., kuje, kujíc- Us.; – novotv. podle V. 1ᵃ kovaje.

d Participium -mъ; v č. nedoloženo.

e) Participium -lъ: koval, -a atd. Na př. ty si ſkowal zořě fabricatus es ŽKlem. 73, 16, dobřě sem tvój kóň ukowal Hrad. 132ᵃ atd., koval

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).