Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<381382383384385386387388389>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

trávu vyžvała BartD. 1, 291. Part. žván: každý pramének (v provázku) sežván ze tří kúdelek HusE. 3, 164, adj. kmín zwany Rhas. 59, (rúcho) zezzwane Štít. ř. 203ᵇ, odtud: žvanec; novotv. žut: vypil požutou bělku = požvýkanou bílou placku Kulda 2, 117. – Zaniká v jaz. ob. a nahrazuje se slovesem žvýkati; v usu pak knižném zachovávané žváti, žvu béře se ve významu přeneseném blaterare, srov. žvaniti z part. žván.

4. vzor láti, laju.

Sem patří slovesa třídy páté, jejichžto kmen praesentní i infinitivní se zakládají na společném kmenu základním (kořenu), na př. la-; z toho utvořen kmen infinitivní příponou -ja: la-ja; a kmen praesentní příponou -je (-jo): la-je- [srov. Lesk. III. 1. B. a)].

V některých případech končí se kmen infinitivní slabikou -ja, a praesentní slabikou -je (-jo), ale -j- těchto slabik nepatří ku příponě, nýbrž ke kořenu, a přípony jsou tedy v inf. -a, v praes. -e (-o); na př. v psl. inf. prъj-a-ti praes. pl. 2. prêj-e-te a j. Sloveso toto a podobná jiná, nepatří tedy vlastně sem a měla by spíše míti svůj vzor vedlejší v V. 2; ale tvary jejich shodují se effektivně se vz. láti, laju, proto se také obyčejně (v roztřídění Miklosichovu) ke vzoru tomuto počítají a od toho zvyku nechci zde odstupovati. Srov. § 49.

Tvary slovesa vzorového jsou

praesens indik.:

sg. 1. laju, -i

2. laješ

3. laje

du. 1. lajevě, -va

2. lajeta

3. lajeta

pl. 1. lajem, -me, -my

2. lajete

3. lajú, ;

imperativ:

sg. 1. –

2. 3. laj

du. 1. lajvě, -va

2. 3. lajta

pl. 1. lajme, -my

2. 3. lajte:

imperfektum:

sg. 1. lajiech

2. lajieše

3. lajieše

du. 1. lajiechově, -va

2. lajiešta, -sta

3. lajiešta, -sta

pl. 1. lajiechom, -me, -my

2. lajiešte, -ste

3. lajiechu,

-jie- ze staršího -já-;

aorist:

sg. 1. lách

2.

3.

du. 1. láchově, -va

2. lásta, -šta

3. lásta, -šta

pl. 1. láchom, -me, -my

2. láste, -šte

3. láchu;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).