Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<261262263264265266267268269>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

c) Participium -nt: umějě, slušějě (ze staršího -ja), -ějúc-; psl. umêję, slušaję, -jątj-. Na př. velmi truchlegie Hrad. 120ᵃ, bolegucz t. 72ᵃ, rozvmyegijcz Štít. ř. 47ᵃ, k bohu przyſluſſegijcz t. 74ᵃ atd., uměje, slušeje, -ejíc- Us.; dial. uměja BartD. 1, 26 (zlin.) a j., slc. umejúc. – Chybně -íc- místo -ějíc-: rozumycze EvOl. 117ᵇ, nerozumjcým Seel. 81, přiſluſſýcý pocta t. 46 a j„ podle III. 2 a IV.

d) Participium -mъ, v č. nedoloženo.

e) Participium -lъ: uměl, -a atd., slušal plur. slušěli atd, osiřěl novotv. osiřěl atd., z býv. umêlъ, slušalъ, osirêlъ, -a atd., se změnami hláskovými podle § 118. Na př. urozumiel ſi ŽKlem. 138, 3, rozumieli ſu t. 81, 5, hrad opuſſyel DalC. 39, Morava tu kniežat opuſtyela t. 73, láska zſtudenyela jest Orl. 49ᵃ, atd.; by ſluſſal k bohu Štít. uč. 69ᵃ, by k spasení neprzyſluſſal Štít. ř. 192ᵇ, dſczalo jest pluit ŽKlem. 77, 27, jakž ſluſſalo Pass. 343, kak by sě ſluſſalo Štít. ř. 188, tak ztenczalo břicho jejie ML. 135ᵇ, (mužové k bohu) ſluſſely Štít. uč. 69ᵃ, (oblakové) aby nedſſczyely Pror. Isa. 5, 6 atd.; adj. krále opieſſaleho Troj. 33ᵇ; oſirzel Prešp. 2087, oſyrzela Štít. uč. 52ᵃ, proč bych oſyrzela byla Ol. Gen. 27, 45, aby (mast) nezwyettrzyela Mast. 161, toť smy po tobě oſſyrzieli Hrad. 21ᵇ atd.; oſyrzaly (-ý) Ol. Gen. 43, 14, takoví sirotci zde oſyrzaly jsou KolT. 52ᵇ (1626), oſyřalý VelKal. 178, nám osiřalým Pam. 3, 42 atd.; rány zaczyelely biechu DalC. 31 a ucho zacelalo Háj. 75ᵃ, abych pozelel ŽKlem. 157ᵇ a by kto zielal ŽKap. 68, 21, barva mého obličeje jest ſczyrnyela Orl. 17ᵃ a kóže má žčrьniala (sic) na mně Hlah. Job. 30, 30, přěmoženými nepohrdiel ŽKlem. 68, 34 a nepohrdyal ŽTom. tamt. atd.; uměl, slušel, osiřel fem. -a atd., veskrze -ěl, -el Us. spis.; uměł, -a, -o BartD. 2, 29 (holeš.) a j., slc. umel; zkameňal Suš. 42, zkameňala t. 120, všecko očerňalo t. 147, (pata) zčerňala BartD. 2, 58 (kojet.), chłapi bújali si t. 297 (val.); zdlouženo: uríiéł BartD. 1, 91 (kel.), humíl chod. 57, nehumíla sem chodHan. 101, nerozumíla sem t. 91, rozumíli ste t. 75, jak slušílo t. 80, umił (z -íł) fem. uměła BartD. 1, 127 (laš.), a z umił pak další změnou dialektickou uḿuł t. Srov. § 39 č. 1 a 6, pak I. str. 365.

f) Participium -ъs: uměv atd.; slušav, -ěvši, -ěvše; osiřěv atd.; z býv. umêvь. slušavъ, osirêvъ, -vъši, -vъše, se změnami hláskovými podle § 118. Na př. wzupiew zástup Ol. Num. 14, 1, zlú myew radu Pulk. 123ᵃ, zhrziew to Ol. Gen. 48, 19, spilewſſe jim Hrad. 86ᵃ atd.; uměv, slušev, osiřev, -vši, -vše Us. spis.

g) Participium -nъ: uměn atd., z umênъ. Na př. aby bylo vmieno Kruml. 304ᵇ, aby bylo poſpyleno Alb. 29ᵃ, uměno atp. Us., homjené BartD. 2, 175 (brn.) atd.; zdloužením -ien, -ín: ciesař rozumin býti muož ChelčP. 267ᵃ, aby (řeč) ſrozumina byla t. 7ᵇ, wyrozumijno Háj. 8ᵃ, aby rozumjno bylo Beck. 1, 117, mohú rozumijni býti lidé ChelčP. 68ᵃ, suchá místa mohú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).