Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<258259260261262263264265266>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Tvary slovesa vzorového jsou

praesens indik.:

sg. 1. uměju, -i; umiem

du. 1. umievě-, -va

pl. 1. umiem, -me, -my

2. umieš

2. umieta

2. umiete

3. umie

3. umieta

3. umějú, ,

-ie- z býv. -ě-je-;

imperativ:

sg. 1. –

du. 1. umějvě, -va

pl. 1. umějme, -my

2. 3. uměj

2. 3. umějta

2. 3. umějte;

imperfektum:

tvar delší

sg. 1. umějiech

du. 1. umějiechově, -va

pl. 1. umějiechom, -me, -my

2. umějieše

2. umějiešta, -sta

2. umějiešte, -ste

3. umějieše

3. umějiešta, -sta

3. umějiechu,

-jie- ze staršího -já-:

tvar kratší

sg. 1. umiech

du. 1. umiechově, -va

pl. 1. umiechom, -me, -my

2. umieše

2. umiešta, -sta

2. umiešte, -ste

3. umieše

3. umiešta, -sta

3. umiechu,

-ie- ze staršího -ⁱá-;

aorist:

sg. 1. uměch

du. 1. uměchově, -va

pl. 1. uměchom, -me, -my

2. umě

2. uměsta, -šta

2. uměste, -šte

3. umě

3. uměsta, -šta

3. uměchu ;

tvary jmenné:

inf. uměti ; sup. umět ;

participium

-nt: umějě ze staršího -ja, umějúc- ;

-mъ: – ;

-lъ: uměl, -a atd. ;

-ъs: uměv, -vši, -vše ;

-nъ: uměn, -a atd.;

subst. verb. uměnie.

Tvary slovesa slušěti, vzoru pro kmeny, které byly palatální již v psl., v. v §§ následujících.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).