Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<251252253254255256257258259>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

protož k tomu tyehnyeme sě Štít. ř. 173ᵇ, tiehnieme k tomu zámku Háj. 466ᵃ, sberauce se těhněme k ráji Solf. 40 a j.; tahny mě po sobě Modl. 44ᵇ, každý tahny, aby činil šlechetné skutky Štít. ř. 234ᵇ, netáhni Ben. 2. Reg. 5, 23, vztáhni tu ruku BrNZák. 30ᵃ, tahnyemez k tomu povýšení Štít. ř. 234ᵃ, tahnyete se k královstvu nebeskému t. 223ᵇ; ztáhni i ztíhni ruku Blah. 275. – Impf. tiehniech atd.: hvězda k Betlemu tyehnyeſſe Hrad. 68ᵃ, (Přěmysl) kamenie tyehnyeſſe DalC. 76, když veliká vojska tyehnieſſe Pass. 90, Jezus krátké dřevo tyehnyeſſe ML. 52ᵇ, jehož tyehnyechu čtyřé koni GestU. 25 atd.; když ciesař s svými lidmi táhnieše Pass. 247, když měsiec na západ tahnieſſe Troj. 64ᵇ, tahnyechu AlxV. 2275 atd. – Aor. silný sg. 1. tah (kvantita nejistá): ústa má otvořich i przytah duch attraxi ŽWittb. 118, 131; sg. 2. 3. těže: Judáš potyese na sě osídla Jid. 146, rovný k rovnému sě tyese t. 50, kněz wytyeze DalC. 28, (Alexander) tam před se potyeze AlxV. 710, tu na ň wytyeze jinoch t. 1647, Jezus dřevo tiehnieše až przytyeze krátké k dlúhému ML. 52ᵇ, Petr wytyeze meč t. 100ᵃ, i ztyeze ruku Koř. Mat. 12, 13, (Kateřina) do komňaty jide své v niž sě vtieze Kat. v. 263, tu tieze Dětřich až do Romanie Mart. 35ᵃ, sestra toho rytieře (z vězení) wytieze TandZ. 179ᵃ, Paris s lidem przitieze Troj. 120ᵃ, Trojanským na pomoc przytieże král Odemon t. 145ᵇ atd.; pl. 3. tahú: když wytahu vojě AlxB. 7, 32, když v šíři korábi potahu AlxV. 545; – ztáże (sic) cum extendisset Kladr. Ex. 14, 27, przitazze Josafat Ol. 2. Par. 20, 25, (Ježíš) wztaze ruku Koř. Mark. 1, 41, (oni) ottiehu (ruku) Ans. 1, Ostrověné sě ostřěhú a ze vsí vytěhú DalJ. 108. – Aor. těžech atd.: odtud przytiežech Troj. 222ᵇ, roztyezzechu jeho tělo ML. 104ᵇ, odtyezzechu ji (ruku) tamt., tyezechu jeho ruku Hod. 47ᵃ, Řekové ten kóň uvázavše tiežechu k bráně městské Troj. 202ᵇ atd.; tazechu nohy dolóv Hod. 47ᵃ, tażechu k městu Troj. 167ᵇ, Trojanští ten kóň do města wtażechu t. 202ᵇ, Řekové przytazechu t. 130ᵇ atd. – Inf. táhnuti Us.; tyehnuty Pulk. 105ᵃ. – Part. táhna: on svój meč wytahna i stě jejie hlavu Kat. v. 3144, k tomu vždy tahuucz (m. táhnúc) Štít. ř. 141ᵇ. – Part. táhl, tiehli: netahl toho dořéci až ta paní vecě Pass. 340, hřiešníci natiehly lučišče ŽWittb. 10, 3, když za provazy tyehly Kat. v. 2783. (králi) przitiehli sú Ol. Gen. 14, 7 atd.; nepřietel przytyehl (pro rým: střěhl) AlxV. 944, kak by (dva zrádcové) té zrady dotyehla AlxBM. 2, 17 (pro rým: střěhla), že pohani przytahly AlxV. 1385 (pro rým: náhlý). – Part. táh, tiehši atd.: ztaah ruku na své učedlníky vecě EvZimn. 18, dotekl jeho ztahw svú ruku Štít. ř. 87ᵃ, jeho rucě roztyehſſe Pass. 202, Krist. 100ᵇ, ML. 116ᵇ atd.; svú šiji ztahſy Kat. 192, ztahſy t. 132, kosti wytahſſe sě Modl. 55ᵇ. Part. těžen: roztyezen Modl. 144ᵇ, ML. 12ᵇ, ruka jeho ztyezena extenta Pror. Isa. 14, 26, t. 14, 27, tělo rozpato a roztyezeno Alb. 44ᵇ, rameni jenž sta roztyezzenye (na kříži) Rúd. 32ᵇ, ramenem svým ztyezenym Pror. Isa. 14, 26, t. 14, 27, miesta wytiezenych vlasóv železem přižzi Rhas. Jg. atd.; v lokti zataze

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).