Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<261262263264265266267268269>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[265]číslo strany tiskuc) Participium -nt: umějě, slušějě (ze staršího -ja), -ějúc-; psl. umêję, slušaję, -jątj-. Na př. velmi truchlegie Hrad. 120ᵃ, bolegucz t. 72ᵃ, rozvmyegijcz Štít. ř. 47ᵃ, k bohu przyſluſſegijcz t. 74ᵃ atd., uměje, slušeje, -ejíc- Us.; dial. uměja BartD. 1, 26 (zlin.) a j., slc. umejúc. – Chybně -íc- místo -ějíc-: rozumycze EvOl. 117ᵇ, nerozumjcým Seel. 81, přiſluſſýcý pocta t. 46 a j„ podle III. 2 a IV.

d) Participium -mъ, v č. nedoloženo.

e) Participium -lъ: uměl, -a atd., slušal plur. slušěli atd, osiřěl novotv. osiřěl atd., z býv. umêlъ, slušalъ, osirêlъ, -a atd., se změnami hláskovými podle § 118. Na př. urozumiel ſi ŽKlem. 138, 3, rozumieli ſu t. 81, 5, hrad opuſſyel DalC. 39, Morava tu kniežat opuſtyela t. 73, láska zſtudenyela jest Orl. 49ᵃ, atd.; by ſluſſal k bohu Štít. uč. 69ᵃ, by k spasení neprzyſluſſal Štít. ř. 192ᵇ, dſczalo jest pluit ŽKlem. 77, 27, jakž ſluſſalo Pass. 343, kak by sě ſluſſalo Štít. ř. 188, tak ztenczalo břicho jejie ML. 135ᵇ, (mužové k bohu) ſluſſely Štít. uč. 69ᵃ, (oblakové) aby nedſſczyely Pror. Isa. 5, 6 atd.; adj. krále opieſſaleho Troj. 33ᵇ; oſirzel Prešp. 2087, oſyrzela Štít. uč. 52ᵃ, proč bych oſyrzela byla Ol. Gen. 27, 45, aby (mast) nezwyettrzyela Mast. 161, toť smy po tobě oſſyrzieli Hrad. 21ᵇ atd.; oſyrzaly (-ý) Ol. Gen. 43, 14, takoví sirotci zde oſyrzaly jsou KolT. 52ᵇ (1626), oſyřalý VelKal. 178, nám osiřalým Pam. 3, 42 atd.; rány zaczyelely biechu DalC. 31 a ucho zacelalo Háj. 75ᵃ, abych pozelel ŽKlem. 157ᵇ a by kto zielal ŽKap. 68, 21, barva mého obličeje jest ſczyrnyela Orl. 17ᵃ a kóže má žčrьniala (sic) na mně Hlah. Job. 30, 30, přěmoženými nepohrdiel ŽKlem. 68, 34 a nepohrdyal ŽTom. tamt. atd.; uměl, slušel, osiřel fem. -a atd., veskrze -ěl, -el Us. spis.; uměł, -a, -o BartD. 2, 29 (holeš.) a j., slc. umel; zkameňal Suš. 42, zkameňala t. 120, všecko očerňalo t. 147, (pata) zčerňala BartD. 2, 58 (kojet.), chłapi bújali si t. 297 (val.); zdlouženo: uríiéł BartD. 1, 91 (kel.), humíl chod. 57, nehumíla sem chodHan. 101, nerozumíla sem t. 91, rozumíli ste t. 75, jak slušílo t. 80, umił (z -íł) fem. uměła BartD. 1, 127 (laš.), a z umił pak další změnou dialektickou uḿuł t. Srov. § 39 č. 1 a 6, pak I. str. 365.

f) Participium -ъs: uměv atd.; slušav, -ěvši, -ěvše; osiřěv atd.; z býv. umêvь. slušavъ, osirêvъ, -vъši, -vъše, se změnami hláskovými podle § 118. Na př. wzupiew zástup Ol. Num. 14, 1, zlú myew radu Pulk. 123ᵃ, zhrziew to Ol. Gen. 48, 19, spilewſſe jim Hrad. 86ᵃ atd.; uměv, slušev, osiřev, -vši, -vše Us. spis.

g) Participium -nъ: uměn atd., z umênъ. Na př. aby bylo vmieno Kruml. 304ᵇ, aby bylo poſpyleno Alb. 29ᵃ, uměno atp. Us., homjené BartD. 2, 175 (brn.) atd.; zdloužením -ien, -ín: ciesař rozumin býti muož ChelčP. 267ᵃ, aby (řeč) ſrozumina byla t. 7ᵇ, wyrozumijno Háj. 8ᵃ, aby rozumjno bylo Beck. 1, 117, mohú rozumijni býti lidé ChelčP. 68ᵃ, suchá místa mohú

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).