Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<271272273274275276277278279>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Štít. ř. 9ᵃ atd., dosud tak. – Sing. 3. trpí, slyší, psl. -itь; jehož sě nedomny̆ Jid. 117, nepomny̆ t. 118, leſij Enos AlxB. 4, 24, člověk widij Štít. ř. 3ᵇ atd., dosud tak; o tvaru s -t pr(eſe)dit praesidet v. § 9. – Du. 1. trpívě, slyšívě, -va, stsl. -ivê (-va): vě trrpiwie Hrad. 90ᵇ. – Du 2. 3. trpíta, slyšíta, stsl. 2. -ita 3. -ite: (vy dva) mnyta Pass. 283, oči hledita ŽKlem. 65, 7, oči vzrzyta Pror. 81ᵃ, wydyta moji oči Kat v. 3293. – Plur. 1. trpím, slyším, psl. -imъ, zde nedoloženo, ale mohlo bývati, dokud nebylo novotvaru -ím v sg. 1.; trpíme, slyšíme, -my, psl. -ime, -imy: widijme Štít. ř. 8ᵃ a j., wydymy DalC. 15, trpimy .. ſlyſſymy Pass. 164, ſtogymy Modl. 15ᵃ atd., trpíme, slyšíme Us., běžímy BartD. 1, 76 (val.); dial. -mě atd. jako v § 54. – Plur. 2. trpíte, slyšíte, psl. -ite: trpijte Štít. ř. 20, drzzijte t. 29ᵇ, newidíte BiblB. Mark. 8, 18 atd., dosud tak; dial. -ťe atd. jako v § 54. – Plur. 3. trpie, slyšie, přehláskou ze staršího -ⁱá, psl. -ętь: uzrsǐe PilC., ti vzrzije Štít. ř. 4ᵃ, neradi wydije t. 14ᵇ, (královstva) ſtogije t. 9ᵇ, ješto ſlyſſije t. 14ᵃ atd.; zaniknutím jotace : jedni hoṙee v boží milosti ŠtítOp. 317, lampy horže KabK. 20ᵇ, zvieřata krzicze t. 4ᵇ; zúžením : trpí, slyší Us. spis.; novotv. -ěji ob. -ějʼ, -ejʼ podle III. 1: někteří mnyegi EvOl. 205ᵃ, (věrní) ſtrpiegí haňenie HusPost. 57ᵃ, wydiegy Brig. 72ᵃ, kteřížto mnějí Čtv. 3, 7, (lidé) vidějí ČernZuz. 254, ať hledějí t. 308, (přídavky zapsány) stogegy KolEE. 400ᵇ (1643), seděgj v. sedj Drach. 107, widěgj t. 108, mnozí držegi Beck. 1, 154, ſlyſſegi t. 1, 57, (tři stolice) ſtogegi t. 285 a j. (u Beck. zpravidla), neshořegj BílA. 26, vſlyſſegi BílC. 197 a j., trpěgj Seel. 331, ſtogegj t. 299, widěgj t. 76 a j. (velmi často); tvar -ějí, -ejí byl se do skl. XVIII. stol. i v jazyku knižném velice rozmohl, ale ustoupil v písemnictví novočeském zase tvaru náležitému ; ob. -ějʼ, -ejʼ: trpěj, slyšej atd. Us. ob.; dial. jednak -iá, , -ia, -a, , , -u, -um, -om, jednak -ěju (-eju), -ijú, -ijou, -íjou, -ijó, -iju a jednak -ijá, -íja, podle § 14, A).

Za kmenové -i bývá v době přehlásky ú-iú-í zvratnou analogií -iú: ten ť jest, ješto mezi dveřmi ſedyu Pass. 324, srov. § 17 č. 4; a v době úžení ie-í bývá za ně opět zvratnou analogií -ie: widieš MudrC. 79ᵇ, klášter lezzije Lobk. 69ᵇ atd., srov. § 17 č. 5. V nynějších pak nářečích bývá totéž změněno, jak ukazují příklady: słyšm, słyšš BartD. 2, 28 (holeš., změna v - bývá v han. zejména po souhláskách sykavých a l-, ř-, srov. I. str. 214), bežejm, pršej, klečejte t. 52 (dol.), léžim, létim, hlédim t. 85 (stjick.).

Imperativ. Sing. 2. 3. trpi, slyši, psl. tьrpi, slyši; na př. Němče v svéj zemi ſedy DalC. 67, Slyſſy, ľude mój! audi ŽWittb. 49, 7, trpi-ž, slyši-ž Us. Za bývá v době přehlásky u-i zvratnou analogií -iu, srov. § 19 č. 1; na př. vzrzyu videas ŽWittb. 127, 6. Odsutím trp, slyš: ſyed DalC. 23 atd. Us. Jen kde snadnější výslovnost toho žádala, necháno -i: pomni atp. stč. i nč.; ale i tu jest odsutí v stč. wzezrz na ň Alb. 105ᵃ, uzrz PassKlem. 55ᵇ proti nč. vzezři, uzři Us. – Du. 1. trpivě, slyšivě, -va,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).