Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<246247248249250251252253254>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

rozpomanul jest t. 97, 3. t. 77, 39, t. 102, 14, rozpomanuli ſu t. 77, 35 zapomanuli jsú ŽWittb. 77, 11 atd.; zapomyenuly lid (adj.) Modl. 104ᵇ; zapomenuli sú ŽWittb. 77, 7, nezapomenul Pass. (část mladší) 138, nezapomenul Štít. uč. 33ᵇ, aby wzpomenuly t. 200ᵇ, wzpomenul ŠtítMus. 2ᵃ, t. 8ᵇ, zapomenul Tand. 47; – -manuv atd.: rozpomanuw ŽKlem. Magn. 54, DalC. 40, ta sě rozpomanuwſſi Pass. 216 atd.; rozpomenuv DalJ. 40 z L, zapomenuvši Trist. 73; – -manut atd.: napomanut Pass. 400, t. 422, Řpz. 99, zapomanutaa Pror. 16ᵇ, zapomanuto budeš Tyre město! t., pl. nom. napomanutí i nenapomanutí VJp. 64 atd.; napomyenut jsa Koř. Mat. 2, 22; – subst. verb. -manutie: zapomanutie ŽKlem. 87, 13, naporaanutie Řpz. 99 atd. – Doklady s -men-, v stol. XIII a XIV velice řídké, šíři se v XV, dosahují pak vrchu a jsou v nč. pravidlem: praes. -menu, impt. -meň, part. -mena, -menul, -menut atd. Us., zapomenu BartD. 2, 61 (kojet.), impt. zpomeň si t. 96 (nezam.), inf. zapomenúc t. 1, 43 (hroz.), slc. upomenut atd.

minu, minúti, stsl. minąti; tvary slovesa tohoto a doklady v. v §§ 112 až 116. – Výraz chybný: když dva měsiece biechu minuſſta Troj. 157ᵃ; o tom v. v § 238. – Adj. minúcí = pomíjející: bude dáno za mynuczye panstvie nemynuczye kralovánie Kat. v. 3006.

mketnu sě, -núti sě, stč., hnouti se, kmitnouti se; z mъkъt(ъ)-. – Praes. mketnu : to ť jest někaký drobet toho, ježto v brzkosti kakés mketne sě srdci Štít. ř. 52ᵇ: kde se kto mketne RokycPostKř. 283ᵇ; subst. verb. mketnutie: malítſké mketnutije Štít. ř. 14ᵇ.

mknu, mknúti, stsl. -mъknąti. – Part. masc. mekl z mьklъ, fem. mkla, atd. : zamekl Alb. 49ᵇ, později i masc. podle fem. atd., zamk sem, vodemk sem Hoš. č.-mor. II, 99, srov. I. str. 173; vedle toho ovšem také -mknul atd. Us. – Part. mčen, zamčen, zamčíno Us. – Dial. jsou také novotvary: inf. zamčít, vodemčít, part. zamčíto, zamčítý studně Hoš. č.-mor. II, 99.

mlknu, -núti, stsl. mlъnąti conticescere. Aor.: ihned vmlczechu všickni Nikod. 7ᵇ; inf. zmlknuti ŽKlem. 68, 4; part.: zmlkli ſu ŽKlem. 68, 4 atd.

mrknu, -núti, stsl. mrъknąti obscurari. Aor.: jakž brzo noci mrcze Kat. v. 3029, (mnich) na cestě omrcze Otc. 169ᵃ; (bratří) večer omrknuchu t. 178ᵃ. Part.: tehda po všem světu ſmrklo ML. 117ᵃ, po všem světu mrklo sě jest Hod. 47ᵇ, nč. smrklo se Us.

-niknu, -núti, stsl. niknąti ascendere. Aor.: (Kateřina) wnycze v oblečenie Kat. v. 939, boj wznicze Troj. 117ᵇ, dievky na mužě wynyku DalC. 10, Pražené wynyku t. 34; když tam wnyczechme Mand. 87ᵇ. Part.: z mrtvých wznyk Hrad. 42ᵇ, (mistři) wznykſe Kat. v. 1488. Atd.

-nuknu, -núti. Aor.: Petr ponucze Klimentovi Pass. 291, ponuce tomu Petr innuit Koř. Jan. 13, 24, ti. všichni ponuku NRada 110; tehdy oni

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).